Kikk kunden i kortene

digi.no har tittet litt nærmere Market Select Professional fra Marketinform. Denne kombinasjonen av kart og bedriftsdatabase gir mange muligheter til forbedre brukernes oversikt over kundene.

digi.no har tittet litt nærmere Market Select Professional fra Marketinform. Denne kombinasjonen av kart og bedriftsdatabase gir mange muligheter til forbedre brukernes oversikt over kundene.

Marketinform ga i forrige uke ut en ny utgave av selskapets bedriftsregister, Market Select. Som nevnt i digi.no tirsdag i forrige uke, inneholder fullversjonen av Market Select informasjon om alle bedrifter i Norge som er registrerte i Brønnøysund-registeret. Informasjonen omfatter alt fra bedriftenes adresse og kontaktperson til de offentlige regnskapene tre år bakover. Nytt i denne utgaven er imidlertid kombinasjonen av denne informasjonen med geografisk informasjon. Hver eneste bedrift er lagt inn på et Norgeskart.

Kartet har variabel oppløsning og man kan zoome seg inn og ut som man ønsker. Kartene over største byene egner det seg muligens som kjørekart, de fleste gatene er gjengitt med navn. Ved mindre byer, slik som Tromsø, ser man kun hovedveiene. Men siden bedriftene er lagret i kartet med koordinater, blir de plassert temmelig nøyaktig på rett sted i forhold til de detaljene i landskapet man faktisk kan se på kartet.

Disse vanlige kartene er kanskje ikke det mest nyttige i Market Select Professional. De såkalte konsentrasjonskartene er betydelig mer interessante. Ved hjelp av disse kan brukeren se kart over Norge som beskriver hvor mange bedrifter i de forskjellige fylkene eller kommunene som for eksempel har DnB som bankforbindelse eller som har et overskudd som overstiger 10 prosent av omsetningen. Banker kan for eksempel se utbredelsen av kundene i forhold til bankens filialer.

Men også uten kartene er Market Inform Professional et omfattende produkt. Brukeren kan gjøre søk etter bedrifter ved å kombinere kriterier som omsetning og bransje. Da får man en fram en liste over alle bedrifter inneform en bransje, sortert etter omsetningen.

Adressene til bedriftene som kommer opp på søkene, kan deretter skrives ut på etiketter fra Market Select.

Market Select finnes i to utgaver, Basic og Professional. Proff-utgaven er den komplette versjonen, mens basis-utgaven mangler informasjon om bedriftenes geografisk plassering på kartet og regnskap. Mange bedrifter vil likevel kunne greie seg uten dette, da de primært er interessert i de registrerte bedriftenes adresser og kontaktpersoner.

Basic-utgaven inneholder også selskapets driftsinntekter og resultat før skatt for de siste tre årene det er blitt levert regnskap. Spesielt DM-bedrifter vil kunne ha nytte av dette.

Market Select kommer ut minst fire ganger i året. Når en kunde kjøper Market Select, inkluderer dette ett års abonnement på produktet. Den neste oppdateringen vil skje den 1. mars i forbindelse med at mange får nytt postnummer.

Market Select leveres på kun én CD-ROM. Dette begrenser selvsagt hvor mye det er plass til av informasjon, ikke minst i forbindelse med kartene, men fordelen er at man slipper til stadighet å bytte CD. Vi gleder oss likevel til den dagen Market Select og andre tilsvarende kartprodukter blir tilbudt på DVD med mer detaljerte kart, også for de mindre tettstedene i Norge. DVD rommer som kjent ganske mye mer data enn en CD-ROM-plate.

Prisen for ett års abonnement på Market Select Professional koster 24.900 kroner eksklusive mva. Hver CD har begrenset levetid. Seks måneder etter utgivelsen vil ikke CD-en lenger kunne brukes. Ifølge Hilde Oreld, produktsjef i Marketinform, er dette gjort for at brukerne ikke skal bruke gamle og feilaktige data.

Til toppen