Killengreen blir statlig «IT-sjef»

Men det vil ikke vare lenge.

Killengreen blir statlig «IT-sjef»
Ingelin Killengreen har vært politidirektør og departementsråd. Bilde: FAD

Departementsråd Ingelin Killengreen (65) er tilsatt som midlertidig direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), heter det i en pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

I går meldte digi.no at Solberg-regjeringen har stoppet prosessen med å ansette en etterfølger til Hans Christian Holte. Årsaken er at den vil vurdere IT-direktoratets framtid. Holte sa opp som Difi-sjef da han fikk jobben som skattedirektør tidligere i år.

I pressemeldingen heter det at Killengreen skal «foreta en gjennomgang av Difi knyttet til fremtidig organisering og behov for endringer».

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier regjeringen i større grad ønsker å se statlig og kommunal sektor i sammenheng. Han bekrefter også at det vil komme endriger i etaten.

– For å følge opp dette og for å styrke gjennomføringskraften, må vi også sikre at de oppgavene som Difi har, blir fulgt opp og ivaretatt på best mulig måte. Vi må sikre at oppgavene som Difi har ansvar for, er optimalt organisert og at vi har riktig kompetanse på riktig sted. Regjeringen mener det er riktig å foreta en gjennomgang av Difi med tanke på fremtidig organisering, kompetansebehov og om det er behov for endringer, sier Sanner.

Sanner legger til at Killengreen er en erfaren leder, og at han er glad for at hun vil lede Difi gjennom dette arbeidet. Killengreen starter i Difi 1. desember.

– Jeg kjenner Difi godt og vet at Difi har svært mange dyktige medarbeidere med en kompetanse som er etterspurt. Jeg har gjennom hele mitt yrkesliv arbeidet med spørsmål knyttet til ledelse, forvaltningspolitikk og ikke minst betydningen av gode og effektive IKT-løsninger. Denne jobben i Difi er derfor en veldig spennende mulighet som jeg ser fram til å ta fatt på, sier Killengreen i en pressemelding.

Killengreen var leder av Politidirektoratet i nesten ti år, før hun ble øverste administrative leder i Fornyingsdepartementet i fjor. Hun har måttet tåle kritikk for sin rolle med å digitalisere politiet, som den dag i dag sliter med store problemer på grunn av elendige IT-løsninger.

    Les også:

Les mer om: