Kina er ikke den nye IT-kometen

Kina er det nye India, trodde mange. Feil, Kinas rolle blir faktisk mindre, avslører Forrester.

Kina er ikke den nye IT-kometen

Kinas er i dag kjent som verdens fabrikk, men fordi landet pøste ut ingeniører og IT-folk som kunne jobbe til lavere priser enn de i India, var det mange som spådde at Kina var det neste store landet vesten ville sette ut sine enklere IT-jobber til.

Feil, sier analyseselskapet Forrester, Kina har ikke klart å få fart på salget av IT-tjenester og har faktisk mistet markedsandeler fordi blant annet India vokser så fort.

Den kinesiske IT-bransjen har skapt et spennende nasjonalt marked, men selskapene har ikke klart å tiltrekke seg kunder fra andre land, påpeker Forrester. Analyseselskapet har har lengre samtaler med 11 kinesiske og multinasjonale tjenesteselskaper i Kina samt flere ministere.

Det er mange faktorer som kundene og konkurrentene lister opp som bremser Kinas vekst-muligheter:

- Tjenestene Kina tilbyr er ikke avanserte nok, spesielt for japanske selskaper som er den største kundegruppen.

- Kinesisk arbeidskraft er ikke gode nok i engelsk i motsetning til India der engelsk er det offiselle fellesspråket.

- Kundene er bekymret for svak beskyttelse av patenter og rettigheter

- Lønnsvekst i Kina er høy og kinesiske selskaper er ikke så mye billigere enn indiske

- Kinesiske selskaper forsøker i for stor grad å direkte konkurrere med de etablerte indiske aktørene. De må forsøke å fokusere på testing og applikasjonsutvikling.

Dette har ført til at veksten i outsourcing til Kina faller, ikke stiger, er Forresters konklusjon.

Les mer om: