Kina er verdens største innen elektronikk

Halvledertallene bekrefter at Kina er verdens største produsent av elektronisk utstyr.

Halvledertallene bekrefter at Kina er verdens største produsent av elektronisk utstyr.

Utviklingen av det globale halvledermarkedet – minnebrikker, prosessorer og andre elektroniske komponenter – er en viktig indikator på verdens IT-helse. Tall fra bransjeorganisasjonen Semiconductor Industry Association (SIA), tyder på at tilstanden er bra. Markedet forskyves mot Asia og Stillehavet, og tallene bekrefter at Kina er verdens største produsent av elektronikk.

Fra 2004 til 2005 økte det globale halvledermarkedet med 6,8 prosent til 227,5 milliarder dollar, som er ny rekord.

I desember 2005 var den samlede omsetningen 19,95 milliarder dollar. Det er en nedgang på 2,2 prosent fra november, og en økning på 8,6 prosent fra desember 2004.

I fjerde kvartal 2005 var omsetningen 59,86 milliarder dollar. Det er en nedgang på 2,0 prosent fra tredje kvartal, og en framgang på 8,6 prosent fra fjerde kvartal 2004.

SIA-sjef George Scalise mener 2005 var et utmerket år for bransjen, trass i mange negative forhold som høye energipriser og store naturkatastrofer. Det er forbrukervarer som bidrar til det ekspansive markedet, som PC-er, mobiltelefoner, digitale kameraer, digitale tv-er og bærbare mediespillere.

SIA ser på tilbakegangen fra november til desember og fra tredje kvartal til fjerde som kjente sesongpregede variasjoner.

Produksjonskapasiteten økte med ti prosent i 2005, og kapasitetsutnyttelsen økte i løpet av fjerde kvartal til rundt 91 prosent.

Den geografiske fordelingen av SIA-tallene viser hvordan det største markedet, Asia/Stillehavet, fortsetter å vokse.

– Ved årsskiftet utgjorde dette området 46,6 prosent av det samlede markedet, sa Scalise. – Kina har den største andelen, og er blitt verdens ledende produsent av elektronikk.

SIAs prognose for 2006 er en vekst på 7,9 prosent til 245 milliarder dollar.

Denne tabellen viser SIA-tallene per desember 2005, for salg av halvlederkomponenter (alle tall unntatt prosentene er i milliarder dollar):

    Les også:

Til toppen