Kina er verdens største IT-eksportør

En rapport fra OECD viser at Kina i 2004 gikk forbi USA som verdens ledende IT-eksportør.

En rapport fra OECD viser at Kina i 2004 gikk forbi USA som verdens ledende IT-eksportør.

OECD offentliggjorde i går en oversikt som viser at Kina er blitt verdens største eksportør av IT-produkter. Oversikten går fram til 2004. Det året eksporterte Kina IT-varer for 180 milliarder dollar, mot 149 milliarder dollar for USA, og 139 milliarder dollar for EU.

Kinas IT-eksport i 2004 var så vidt under rekorden USA satt i 2000, på 182 milliarder dollar. Så seint som i 2001 var landet nettoimportør av IT-varer. I 2002 var Kinas IT-handelsoverskudd på tre milliarder dollar. Siden har den vokst, til 32 milliarder dollar i 2004.

Til sammenlikning er både USA og EU nettoimportører av IT-produkter, mens Japan har en positiv IT-handelsbalanse.

OECD offentliggjør disse grafene over henholdsvis import og eksport av IT-produkter for USA, Kina, EU og Japan:

OECD fordeler IKT-varer i fire kategorier, pluss «andre». Fordelt på de fire kategoriene, ser Kina eksport av IKT-varer slik ut i 2004:

 • Telekomutstyr: 14,2 prosent
 • Datautstyr: 46,4 prosent
 • Elektroniske komponenter: 19,3 prosent
 • Utstyr for lyd og bilde: 18,5 pst

  Importen har denne fordelingen:

 • Telekomutstyr: 4,6 prosent
 • Datautstyr: 19,0 prosent
 • Elektroniske komponenter: 65,5 prosent
 • Utstyr for lyd og bilde: 4,6 prosent

  Fordelt på disse sektorene, varierer Kinas handelsbalanse sterkt:

 • Telekomutstyr: pluss 18,7 milliarder dollar
 • Datautstyr: pluss 55,6 milliarder dollar
 • Elektroniske komponenter: minus 62,4 milliarder dollar
 • Utstyr for lyd og bilde: pluss 26,4 milliarder dollar

  OECD-tallene viser hvorfor Kina så aktivt prøver å øke sin produksjon av elektroniske komponenter. Her er ikke landets balanse bare negativ overfor land som Japan og Korea, men også overfor USA. Ellers har Kina et solid handelsoverskudd innen IKT overfor USA. Kina har overtatt Japans rolle som den største eksportøren av IKT-varer til USA, og sto i 2004 for 27 prosent av USAs samlede IKT-import.

  Mye av veksten innen Kinas IKT skyldes investeringer fra globale selskaper som Cisco, Intel, Microsoft, Motorola og Nokia. Ifølge New York Times viser tall fra det kinesiske handelsdepartementet at selskapene som har mottatt utenlandsk kapital, står for nærmere 90 prosent av all IKT-eksport.

  OECD-rapporten kan lastes ned her: OECD finds that China is biggest exporter of Information Technology Goods in 2004, surpassing US and EU.

Til toppen