Kina får 3G-lisenser i 2005

Nokia tror Kina vil få 3G-lisenser i løpet av første halvår 2005.

Nokia tror Kina vil få 3G-lisenser i løpet av første halvår 2005.

– 3G-testene kommer til å være sluttført innen første halvår 2005, sier Nokia Networks kinasjef David Ho i et intervju med det svenske nyhetsbyrået Direkt.

Nokia anslår at det vil deles ut minst fire, og høyst sannsynlig seks lisenser. Større deler av infrastrukturinvesteringene kommer til å skje fra en periode på mellom to til seks år, alt avhengig av antallet lisenser og vilkårene knyttet til disse.

Nokia beregner at det totale antallet abonnementer i Kina vil utgjøre 430 millioner ved utgangen av året og deretter stige til drøye 600 millioner i 2007. GSM og oppfølgeren WCDMA forventes å være de dominerende teknologiene.

Konkurransen på Kinas infrastrukturmarked kommer til å vokse kraftig når lisensene deles ut. Kinesiske leverandører har i dag knappe fem prosent andel av GSM-markedet og omtrent 15 prosent av det asiatiske CDMA-markedet.

Ifølge nyhetsbyrået håper den kinesiske regjeringen at nasjonale leverandører skal stå for opptil 30 prosent av 3G-markedet.

Innstramningen på budsjettet til den kinesiske regjering forventes ikke å påvirke leveransen av nettverksinfrastrukturen.

– Investeringene kommer trolig ikke å påvirkes som følge av operatørenes velfylte kasser. Det som kan påvirke kredittrestriksjonene er de kinesiske leverandørene, sier Ho.

Til toppen