Kina ga seg i halvledertvist med USA

Kina har gått med på å trekke en avgift på importerte elektroniske komponenter.

I mars klaget USA Kina inn for verdens handelsorganisasjon WTO, på grunn av en ordning som gjorde det ulønnsomt for innenlandske elektronikkprodusenter å bruke importerte halvlederkomponenter.

    Les også:

Ordningen besto i at alle elektronikkomponenter ble i lagt en merverdiavgift på 17 prosent. For lokalt konstruerte og produserte komponenter ble avgiften redusert til 3 prosent.

Ordningen førte til hard kritikk i USA, og ble flittig brukt av demokratene i valgkampen, som eksempel på Bush-regjeringens påståtte «myke linje» overfor Kina og manglende støtte til amerikansk industri.

I går gikk den kinesiske regjeringen med på å trekke tilbake avgiftsrabatten, med unntak av brikker konstruert i Kina men produsert i et annet land. De siste utgjør en forsvinnende liten del av brikkene anvendt av kinesiske elektronikkprodusenter.

Amerikanske halvlederprodusenter klaget over at ordningen førte til at stadig flere taiwanske og koreanske konkurrenter bygget fabrikker i Kina, der brikkemarkedet er verdt 25 milliarder dollar i år, og øker med 25 prosent årlig.

I fjor var halvledere USAs tredje største eksportartikkel til Kina, etter soyabønner og sivile fly. Verdien til de eksporterte halvlederne var 2,02 milliarder dollar, og det ble betalt 344 millioner dollar i merverdiavgift.

Den samlede amerikanske eksporten til Kina var 80 prosent høyere i april i år enn i april i fjor.

Les mer om: