Kina gransker IBM for IT-brist

Viser til Snowden-lekkasjer om amerikansk kyberspionasje.

Kina gransker IBM for IT-brist
Lekkasjene til Edward Snowden kan, paradoksalt nok, føre til en situasjon der en eventuell kinesisk IT-sikkerhetsklarering kan være et konkurransefortrinn for vestlige selskaper. Bilde: The Guardian/All Over Press

Fredag siterte Reuters et oppslag i Shanghai Securities News om at Kina forbereder en granskning av tre amerikanske IT-selskaper – IBM, Oracle og EMC – på mistanke om sikkerhetsbrister. Det kinesiske departementet for offentlig sikkerhet viser til lekkasjer fra varsler Edward Snowden om utpreget amerikanske kyberspionasje rettet mot Kina.

Granskningen bekreftes og forsvares i en kommentar lagt ut av det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua mandag.

Kildene som Shanghai Securities News viste til fredag er anonyme. Fra offisielt hold foreligger ingen kommentarer, og Reuters har ingen egne kilder om granskningen. Talspersonen for sikkerhetsdepartementet sier at man ikke kan bekrefte saken fordi emnet er så følsomt.

Kommentaren i Xinhua bekrefter granskningen kun indirekte, ved å vise til «medierapporter» og så kommentere som om rapportene medfører riktighet.

Xinhua viser til at Kina også gransker GSK og andre legemiddelprodusenter for bestikkelser, samt vestlige bilprodusenter for prisfiksing.

– Granskningene er vanlig praksis i en markedsorientert økonomi. Internasjonale selskaper er ikke valgt ut spesielt, heter det i kommentaren.

Det heter videre:

– Veloppdragne internasjonale selskaper er velkomne i Kina. Alle selskaper, kinesiske så vel som internasjonale, må straffes dersom de bryter kinesisk lov og regelverk.

Xinhua mener vestlige medier overdriver i sin omtale av granskningene. Byrået sammenlikner med USA som gjennomfører langt flere sikkerhetsgranskninger enn Kina. Det peker på at USA gjentatte ganger har nektet den kinesiske teleutstyrsgiganten Huawei å kjøpe amerikanske selskaper, med henvisning til den nasjonale sikkerhet.

– Dessuten har den amerikanske varsleren Edward Snowden avslørt at minst ni amerikanske selskaper har deltatt i overvåkningsprogrammet Prism, som har hacket dypt inne i kinesiske datanettverk. Derfor er et normalt og fornuftig av Kina å gjennomføre en sikkerhetsgranskning, skriver Xinhua.

Analytikere sitert av Reuters sier det er grunn for amerikanske selskaper å frykte tapte markedsandeler i Kina som følge av skepsisen Snowden-avsløringene har vakt. Daniel Castro i Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) frykter granskningen kan føre til press mot vestlige selskaper om å utlevere bedriftshemmeligheter mot å få en form for sikkerhetsgodkjenning.

For to uker siden publiserte ITIF en rapport skrevet av Castro, der det anslås at USAs nettskyleverandører ligger an til å tape mellom 22 milliarder og 35 milliarder dollar i omsetning de kommende tre årene på grunn av avsløringene om Prism, det vil si hvordan amerikansk etterretning konsekvent fanger opp og lagrer alt av nettkommunikasjon, meldingsinnhold så vel som metadata. De gir europeiske og asiatiske leverandører anledning til å markedsføre tjenester «frie for amerikansk overvåkning». Se How Much Will PRISM Cost the U.S. Cloud Computing Industry? (pdf, 9 sider).

I det perspektivet kan en eventuell kinesisk IT-sikkerhetsklarering for IBM, Oracle og EMC være et vektig motargument, til disse amerikanske selskapenes fordel.

Les mer om: