Kina kan bli Ericssons største marked

I 1996 kom Kina og Hongkong tett etter USA med en ti prosents andel av Ericssons samlede omsetning på 140 milliarder SEK. Adm. dir. Lars Ramqvist utelukker ikke at Kina går forbi USA i løpet av året.

I 1996 kom Kina og Hongkong tett etter USA med en ti prosents andel av Ericssons samlede omsetning på 140 milliarder SEK. Adm. dir. Lars Ramqvist utelukker ikke at Kina går forbi USA i løpet av året.

I 1996 sto USA for 12 prosent av Ericssons samlede omsetning. Storbritannia på tredje plass sto for 7 prosent. På lista over de ti største kommer selvfølgelig hjemlandet Sverige, og Japan med fire prosent.

– Ser vi på regioner, er EU størst, mens Asia øker raskest, forteller Ericssons administrerende direktør Lars Ramqvist til digi:tele.

EU utenom Sverige kjøpte 40 prosent av konsernets samlede omsetning, Asia 30 prosent – i omfang 50 prosent mer enn året før.

– Det vil ikke ta mange år før Asia går forbi Europa, spår Ramqvist.

Lokale krefter

Den svenske giganten ble global for allerede 100 år siden, og omsetter i 130 land. Dette vidstrakte markedsføringsapparatet er bygget på prinsippet om at lokale krefter skal pleies og skoleres. Konsernets 4.000 ansatte i Kina er kinesere, like selvfølgelig som at de 2.000 i Tyskland er tyskere.

– Dette er det ene grunnlaget for vår framgang, understreker Ramqvist. – Vi har hatt fem år med uavbrutt ekspansjon. Det andre grunnlaget er sterk satsing på forskning og utvikling. Vi investerte 22 milliarder SEK på F&U det siste året, og sysselsatte 22.000 ingeniører.

Han legger også vekt på internasjonal sertifisering, ikke bare ISO 9000 for kvalitet, men også ISO 14000 for miljø.

"Infocom"

Ramqvist er svært opptatt av det han kaller infocom, sammensmeltingen av mobil kommunikasjon, tradisjonell telefoni, internett og tradisjonell datakommunikasjon, og underholdning og publisering. Han føler også at selskapet mangler noe.

– Vi har ingen rutere. Datanettverk er vårt svake punkt.

Men Ramqvist vil ikke gjøre som 3Com, Cisco og Bay Networks, og kjøpe de lekre selskapene med kompetansen han mangler.

– Slike selskaper har den ulempen at de er dyrere enn det vi har råd til. Skulle vi lagt inn realistiske bud, hadde vi måttet nedprioritere investeringene i forskning og utvikling. Det har jeg ikke lyst til. Kanskje jeg tar feil, men jeg vil ikke gjøre det.

Mobil og vanlig telefoni

Ved nyttår ble Ericsson omorganisert med tanke på å fremme tre grunnleggende satsingsområder: mobile systemer, mobile telefoner og terminaler, og "infocom". Verden talte 137 mobiltelefonabonnenter ved det siste årsskiftet. Ramqvist har nylig økt prognosen for år 2001 til 590 millioner. 40 prosent av dagens abonnenter har en Ericsson-telefon. Selv uten å øke markedsandelen må produksjonen økes mange ganger på få år.

– Vi kan heller ikke neglisjere det tradisjonelle telefonmarkedet, understreker Ramqvist. – I verden som helhet er det bare hvert tiende menneske som har en telefon. Om få år vil vanlig telefoni vokse til mer enn en milliard abonnenter, og opp mot en halv milliard vil ha tilgang til internettet. Det er derfor vi er så opptatt av å utnyttet kopperforbindelser langt bedre enn i dag.

Ramqvist viser blant annet til "Ferrari'en", telefondobleren som tidligere er omtalt i digi:tele.

Siden Ramqvist ikke vil kjøpe andre selskaper for å runde av databiten i "infocom", satser han på samarbeid under betegnelsen "partnerskap", og nevner selskaper som Cisco, Bay Networks, Microsoft og Intel.

– Vi må sikre grensesnittet mellom våre systemer og deres.

Og så er det brått slutt: Den travle mannen haster videre.

Til toppen