Kina regulerer dotcom

Kinesiske Internett-selskapers verste mareritt ser ut til å gå i oppfyllelse. Nå vil nemlig kinesiske myndigheter legge strenge reguleringer på eierskap blant kinesiske dotcom-selskap, samtidig som sensuren skal skjerpes.

Kinesiske Internett-selskapers verste mareritt ser ut til å gå i oppfyllelse. Nå vil nemlig kinesiske myndigheter legge strenge reguleringer på eierskap blant kinesiske dotcom-selskap, samtidig som sensuren skal skjerpes.

Mer enn én milliard dollar skal være investert i kinesiske dotcom selskaper. Bak disse investeringene står venture kapitalister samt store medieselskap som vil være med på teknologirevolusjonen i Kina. Men nå kan kinesiske styresmakter gjøre våte drømmer om til vonde mareritt.

Grunnen er at kinesiske myndigheter vil legge strenge begrensninger på utenlandsk eierskap i disse bedriftene.

"Internet Content Providers" må søke det kinesiske Departementet for Informasjonsindustrien om lov før de kan motta utenlandske investeringer, samarbeide med utenlandske selskap eller børsnoteres på kinesiske eller utenlandske børser, skriver Financial Times.

Flere Internett-selskap har ikke fått en slik godkjennelse i dag. Dette er selskap som i stor grad er eid av utenlandske investorer.

Dette kommer frem i et forslag fra kinesiske myndigheter, skriver Financial Times.
World Trade Organization (WTO), som Kina så gjerne vil inn i, kan sette en stopper for denne typen begrensninger. Kina har sagt seg enig i at Internett-selskap kan ha 49 prosent utenlandsk eierskap når nasjonen går inn i WTO. Men inntil da er det kinesiske regler som gjelder.


Nå har alle Internett-selskapene en 60-dagers frist fra første oktober til å melde seg for det kinesiske departementet med informasjon om selskapets eierstruktur.

Det har lenge vært en debatt i Kina hvorvidt Internett-selskap og innhold skal behandles. Nå har styresmaktene bestemt seg for retningslinjer som skal kontrollere informasjonen.

Blant annet skal dotcom-selskapene selv holdes ansvarlig for å holde sine nettsider rene fra innhold som kan skade Kina, som kan skade sjansene for at Kina gjenforenes med Taiwan, undergrave Kinas styre eller støtte forskjellige sekter. Blant annet vil innhold og informasjon den omstridte religiøse bevegelsen Falun Gong-sekten bli strengt forbudt på nettet.

Dessuten må Internett-selskapene holde logger over alle som er inne på siden, samt ha en oversikt over alt innholdet. Disse skal oppbevares i 60 dager. Dette skal politiet ha full rett til å gå gjennom hvis de ønsker det.

Internett-selskapene plikter også å rapportere til myndighetene hvis noen skulle poste "ulovlig" innhold.

Analytikere, som følger den kinesiske Internett-bransjen, mener at de strenge kravene til kontroll og overvåkning, sammen med eierskapsbegrensinger, vil føre til at flere selskaper kommer til å rømme landet.

Til toppen