Kina sparsom med info om eget «GPS»

Kina sender opp satellitter for et eget navigasjonssystem med global dekning.

Kina sparsom med info om eget «GPS»
Bilde:

Det har vært kjent noen år at Kina planlegger å utvide sitt proprietære system for satellittnavigasjon Beidou 1.

Beidou 1 bruker fire geostasjonære satellitter og en helt egen teknologisk løsning som gjør at det er ukompatibelt med for eksempel det amerikanske GPS. Løsningen med geostasjonære satellitter gjør at dekningen er regional heller enn global. Beidou 1 betegnes av kinesiske kilder som «eksperimentelt. Den første Beidou-satellitten ble skutt opp 31. oktober 2000, den andre 21. november. De to siste kom henholdsvis 25. mai 2003 og 3. februar 2007.

Planen for et operativt system, kjent som Beidou 2 eller Compass, innebærer en omlegging av den grunnleggende teknologien: Nye satellitter skal ikke være geostasjonære men plasseres i samme type bane som GPS-satellittene. Signalene skal også legges om til noe som er nærmere GPS-signalene, det samme skal posisjonsberegningen. Samtidig ser det også ut som om Kina ønsker å innlemme Beidou 1-satellittene i samme tjeneste som Beidou 2.

Hittil har det bare vært skutt opp én satellitt i Beidou 2: Det skjedde 14. april i fjor, altså et par måneder etter den fjerde geostasjonære satellitten i Beidou 1. For at Beidou 2 skal være fullt ut operativ, må det sendes opp ytterligere 30 satellitter, hvorav enda én geostasjonær satellitt.

Mens Beidou 1 kun kan tenkes å dekke Kina, eventuelt andre områder i Asia, antas Beidou 2 å kunne bli et globalt alternativ til blant annet GPS, det europeiske systemet Galileo, og det russiske systemet Glonass.

På et toppmøte innen satellittnavigasjon i München i Tyskland i februar i år, bekreftet talspersoner for kinesiske myndigheter at Beidou 1 ville bli operativt på regionalt nivå – altså ikke bare Kina – i løpet av 2008, eventuelt 2009.

På et tilsvarende forum i Toulouse i Frankrike i april het det at Beidou 2 ville være operativt og dekke hele Asia innen 2010. Det ble også sagt at det globale Compass-systemet vil være fullt ut kompatibelt med GPS, Galileo og Glonass.

Det åpne signalet vil være fritt tilgjengelig for alle. Samtidig vil satellittene også sende ut et kryptert signal. Dette signalet vil antakelig være forbeholdt det kinesiske militære, men det ble ikke offisielt bekreftet. Et viktig mål for Kina er at landets egne brukere skal ha tilgang til både GPS og Beidou.

Kina har signalisert at man er interessert i å få til et internasjonalt samarbeid rundt Beidou og forholdet til de andre systemene for satellittnavigasjon. Samtidig nøler landet med å gi detaljerte opplysninger om sine planer, og har blant annet ikke fullført nødvendige arbeid for å koordinere frekvensbruken med de andre systemene. Særlig Galileo skal være opptatt av å få gjennomført dette arbeidet så fort som mulig.

Japan, som er i ferd med å utvikle et eget regionalt system, Quazi Zenith Satellite System på tre satellitter, skal være spesielt bekymret over de kinesiske planene, blant annet av hensyn til egen nasjonal sikkerhet.

Ifølge space.com innebærer planene i USA, Europa, Russland, Kina og Japan at det vil være nærmere 130 navigasjonssatellitter i drift i løpet av det kommende tiåret.

    Les også:

;