Kina splitter enda en standard

Trolig for å verne nasjonal IT-industri, forsøker Kina stadig å skape egne standarder. Nå er det RFID.

Trolig for å verne nasjonal IT-industri, forsøker Kina stadig å skape egne standarder. Nå er det RFID.

I et forsøk på å lage rom for og verne nasjonal IT-industri, forsøker Kina seg stadig med å lage egne versjoner av internasjonale standarder. Kina håper åpenbart å lokke utenlandske leverandører med sitt raskt voksende marked.

Kina har tidligere lansert egne standarder for mobiltelefoni og WLAN trådløse nettverk. USA presset Kina med WTO-regelverket til å trekke kravet om at alle i Kina bare kunne bruke kinesisk WLAN-standard.

Men kinesiske byråkrater gir åpenbart likevel ikke opp. Landet er nå i ferd med å utvikle sin egen standard for RFID-brikker, de små radiobrikkene som kan festes til alle typer objekter og gi elektronisk sporing.

I følge analyseselskapet Meta Group arbeider Chinese National Auto-ID Standards Working Group med både en egen protokoll for hvordan brikkene skal leses som er anderledes fra bransjestanarden EPC.

En kinesisk RFID-standard vil komplisere RFID-bruken globalt fordi Kina er en så stor eksportør av varer, påpeker Meta Group. Analyseselskapet understreker at det finnes RFID-utstyr som kan bruke flere protokoller, men at to standarder vil komplisere ting.

Til toppen