Kina tar hver fjerde smartmobil

Samtidig kommer India som et skudd, tror IDC.

Kina tar hver fjerde smartmobil
I 2016 vil Kina, India og Brasil utgjøre 36 prosent av verdensmarkedet for smartmobiler. USAs markedsandel vil da være redusert til under 14 prosent, fra 21 prosent i 2011. Bilde: digi.no

I en pressemelding fra analyseselskapet IDC, heter det at det kinesiske markedet for smartmobiler vil vokse forbi det amerikanske i løpet av 2012.

Pressemeldingen tar for seg de fem landene som ifølge IDC vil være de største markedene for smartmobiler i 2016, målt i antall leveranser. Disse fem landene er Kina, USA, India, Brasil og Storbritannia.

Allerede i 2012 vil disse landene stå for over 53 prosent av det globale markedet. Deres samlede andel vil ikke øke til mer enn 54 prosent i 2016, men det innbyrdes forholdet landene imellom vil endres kraftig. I 2016 vil markedet i Kina, India og Brasil være dobbelt så stor som markedet i USA og Storbritannia.

Annet materiale fra IDC tyder på at det globale markedet for smartmobiler vil vokse med gjennomsnittlig 20,5 prosent i perioden 2011 til 2016, fra 494 millioner enheter til 1 161 millioner enheter.

Allerede i år vil Kinas andel av det globale markedet være større enn USAs. Av de 660 millioner smartmobiler som ventes levert i 2012 vil 175 millioner selges i Kina, mot 117 millioner i USA.

Det innebærer at Kinas andel vokser fra 18,3 prosent til 26,5 prosent fra 2011 til 2012. Mens det globale markedet øker med 34 prosent, vokser det kinesiske markedet med 93 prosent og det amerikanske med 12 prosent.

I India og Brasil var smartmobilmarkedet forholdsvis beskjedent i 2011, med henholdsvis 11 millioner enheter og 9 millioner enheter. Fra 2011 til 2012 ventes India å vokse med 52 prosent til 17 millioner enheter, mens Brasil ventes å vokse med 71 prosent til 15 millioner enheter. Det gir landene andeler på henholdsvis 2,5 prosent og 2,3 prosent av det globale markedet.

I perioden 2012 til 2016 vil det globale markedet øke med 76 prosent, til 1,16 milliarder enheter.

IDC tror det kinesiske markedet i 2016 vil ha vokst til 267 millioner enheter. Det innebærer en vekst på 53 prosent, og reduksjon av den globale markedsandelen til 23 prosent. I 2016 vil USAs markedsandel være nede i 15 prosent, tilsvarende 168 millioner enheter.

Det kinesiske markedet for smartmobiler vil da være 60 prosent større enn det amerikanske.

I den samme perioden vil det indiske markedet seksdobles, tror IDC, til 99 millioner enheter og en global markedsandel på 9 prosent. Det vil selges langt mer enn dobbelt så mange smartmobiler i India enn i Storbritannia.

Det brasilianske markedet vil mer enn tredobles, til 51 millioner enheter og en global markedsandel på over 4 prosent. Det vil selges mer enn 20 prosent flere smartmobiler i Brasil enn i Storbritannia.

Denne interaktive grafikken fra IDC viser utviklingen i markedsandeler i årene 2011 til 2016.

Chart: 2011, 2012 and 2016 Smartphone Shipment Market Share, Top 5 CountriesDescription: IDC's Mobile Phone Tracker Forecast is the market-leading forecast product designed for industry professionals, investors and governments seeking to capitalize on one of technology's most closely-watched markets. IDC forecasts 60 countries and 8 regions on a quarterly basis by Air Interface, Operating System and Device Type (feature phone + smartphone).Tags: Mobile Phone, Smartphone, Feature Phone, India, PRC, China, United Kingdom, Brazil, Mobile Phone Tracker, Forecast, Mobile Phone Tracker ForecastAuthor: IDCcharts powered by iCharts

Den store forskjellen mellom smartmobiler solgt i Kina og smartmobiler solgt i USA blir prisen, tror IDC.

Analytiker Wong Teck-Zhung peker på at kinesere i dag og en tid framover vil først og fremst kjøpe Android-baserte enheter i prissegmentet under 200 dollar, det vil si under 1200 norske kroner. Allerede på kort sikt vil konkurransen gi kinesere anledning til å kjøpe smartmobiler til under hundre dollar.

IDC peker på at smartmobilpenetrasjonen i India er blant verdens laveste. En årsak er at 3G er for dyrt for den typiske kunden. Med et ventet prisfall på 3G vil den typiske indiske smartmobilen prises til under 100 dollar og ha plass til to SIM-kort. IDC tror mobiloperatører i India også må være innstilt på å tilby svært rimelig 4G-aksess for å nå ut til markedet.

I Brasil ventes myndighetene å spille en aktiv rolle i å utbre bruken av smartmobiler. IDC tror på skattefradrag for de som kjøper smartmobil, og på tiltak for å verne lokale smartmobilprodusenter mot import. Det vil skape en kraftig etterspørsel, ifølge IDC.

Les mer om: