Kina vil forby vestlig WLAN

Fra 1. juni vil Kina kreve en egen kryptostandard for alt WLAN-utstyr til innenriksbruk.

Kina har utarbeidet en egen standard for sikring av trådløse lokalnett (WLAN for "wireless local area network"), forkortet WAPI for "Wired Authentication and Privacy Infrastructure". WAPI skal gjelde alt utstyr for Wi-Fi-sertifisert utstyr i 2,4 GHz-båndet til innenlands bruk fra 1. desember 2003. En overgangsperiode til 1. juni 2004 gir utenlandske produsenter muligheter til fortsatt å levere ikke-WAPI-kompatibelt utstyr dersom kontraktene er tegnet før 1. desember. Men fra 1. juni må dette utstyret konverteres til den nye standarden, går det fram av meldinger gjengitt i amerikansk presse.

    Les også:

Verken IEEE som definerer de internasjonale WLAN-standardene i sin 802.11-serie, eller Wi-Fi Alliance som skal sikre samspill mellom produkter fra ulike leverandører, er orientert om detaljene i WAPI. Wi-Fi-sjef Dennis Eaton sier til ZDNet at alliansen har innledet samtaler for å forstå den kinesiske spesifikasjonen, og hvordan de kinesiske myndighetene har tenkt å implementere den.

Foreløpig skal det være klart at WAPI krever en annen kryptering enn AES (Advanced Encryption Standard) som IEEE har bakt inn i 802.11-spesifikasjonene. I stedet må WLAN-utstyr til innenlands bruk i Kina rette seg etter en egen krypteringsstandard. Ingen andre land skal ha planer om å bruke WAPI.

Sjefen for gruppen som laget WAPI-standarden, Liu Chaoyang, sier til Wall Street Journal at hensikten ikke er å legge teknologiske hindringer for utenlandske selskapers eksport til Kina, men å verne om den nasjonale sikkerheten. Det vil ikke kreves WAPI i kinesiske produkter beregnet på eksportmarkedet.

Kinesiske produsenter som hittil har konsentrert seg om eksport, sier til avisa at de ser WAPI som en anledning til å angripe innenlandsmarkedet. I år anslås WLAN-markedet i Kina til om lag 75 millioner dollar, hvorav halvparten dekkes gjennom import. Prognosen for innenlandsmarkedet er 500 millioner dollar i 2005.

En talsperson for det japanske handelskammeret i Beijing frykter at WAPI vil hindre Sony og NEC fra å selge PC-er i Kina.

En talsperson for Dell sier til Wall Street Journal at så langt de skjønner WAPI-direktivet, vil det hindre dem fra å selge all slags WLAN-utstyr, både Dells eget TrueMobile-merke og Centrino-PC-er etter Intels spesifikasjon. En annen talsperson sier til ZDNet at Dell tar sikte på å tilby WAPI-kompatibelt utstyr i Kina fra 1. juni. Dell økte sine WLAN-leveranser til Kina med 59 prosent fra 2002 til 2003.

Intel har reagert med en diplomatisk formulert erklæring. Der går det fram at Kina per i dag er verdens nest største marked for Centrino, etter USA, og at WAPI-direktivet tillater salg av Centrino fram til overgangsperiodens slutt 1. juni. For øyeblikket er man opptatt av å studere direktivet og samtale med myndighetene for å forstå hva det går ut på.

Kina kunngjorde nylig en egen standard for DVD, og skal også være i ferd med å vurdere egne standarder for 3G mobil og bildemeldinger over mobil. WAPI-direktivet kan tolkes som enda et ledd i en tendens der Kina beskytter sitt innenlandsmarked gjennom avvikende teknologiske standarder. Et framstøt i 1999 for å forby alle produkter med utenlandsk kryptering ble trukket i 2000 etter store protester, og fordi mange produsenter nektet å etterkomme direktivet.

WAPI-direktivet vil sikkert være et diskusjonstema når den kinesiske statsministeren Wen Jiabao besøker USA fra førstkommende søndag.