Kina vil vite hvor alle er

Infører mobil-sporing av innbyggerne i Beijing.

Kina vil vite hvor alle er
(Bilde: Foto: Wikipedia)

Infører mobil-sporing av innbyggerne i Beijing.

Kina er ikke det landet i verden som er mest kjent for å ta personvernet på alvor, for å si det forsiktig.

Staten har utvilsomt et ønske om kontroll med innbyggerne, både gjennom utstrakt nettsensur og straffesaker mot opposisjonelle grupper og enkeltpersoner. Rent fysisk kan det være vanskelig å følge med på hvor folk går og hva de gjør. Men moderne teknologi gjør dette utvilsomt lettere.

Myndighetene i den kinesiske hovedstaden innfører nå en type overvåking som får vært hjemlige Datalagringsdirektiv til å fortone seg som en overrlevning fra Inspektør Snusens tid, skal vi tro nettstedet til Beijing kommune.

De innfører rett og slett sanntids mobil-sporing av samtlige innbyggere i hovedstaden Beijing, i første omgang som et forsøksprosjekt.

Offisielt er hensikten å avvikle trafikken på en mer effektiv måte. Men det ligger også i kortene at myndighetene synes det er greit å vite hvor folk til en hver tid befinner seg. De kunne jo finne på å organisere en demonstrasjon, eller besøke en opposisjonell Nobelprisvinner...

Myndighetene vil ifølge nettstedet The Next Web systermatisk samle inn data fra basestasjoner i sanntid analysere disse dataene via egenskrevet programvare - såkalt dynamisk analyse.

Hver gang en av den kinesiske hovedstadens 17 millioner innbyggere skrur på mobiltelefonen, vil signalet sendes til en basestasjon i geografisk nærhet - akkurat som i Norge og alle andre steder i verden.

Forskjellen er at slike data i Beijing nå blir gjort direkte tilgjengelig for myndighetene der og da, i stedet for å måtte gå den lange veien om politi og rettsapparat for kartleging og undersøkelse i ettertid, slik tilfellet er for eksempel i Norge.

Direktør for sosial utvikling i Beijing, Li Guoguang, sier at neste steg vil være å gi publikum tilgang til de samme data, og dermed sette dem bedre i stand til å treffe valg når de kjører bil eller bruker offentlig transport.

Det er ikke klart hvem som eventuelt får tilgang til individuelle data, slik at man kan spore en enkelt person.

Ifølge myndighetene dreier seg seg bare om å analysere det generelle trafikkbildet. Med andre ord å kartlegge hvor store folkemasser til enhver tid beveger seg i trafikkbildet.

Det er likevel et faktum at myndighetene gjennom et slikt system vil sitte på informasjon som kan gi dem en pekepinn om hvor personer de følger spesielt med på befinner seg.

Til toppen