Kinesisk nettsensur

Utbyggingen av Internett i Kina fortsetter, men det gjør også den statlige sensuren. Kinesiske myndigheter kontrollerer alle nettserverne i Kina, og nå strammer de skruen på blant annet vestlige nyhetstjenester.

Utbyggingen av Internett i Kina fortsetter, men det gjør også den statlige sensuren. Kinesiske myndigheter kontrollerer alle nettserverne i Kina, og nå strammer de skruen på blant annet vestlige nyhetstjenester.

Når Kina åpnet for fri nettbruk for sine innbyggere i begynnelsen av 1996, var det en frihet med modifikasjoner. Alle nye nettbrukere må nå skrive under på at de ikke skulle bruke Internett til å motta eller sende informasjon som er "skadelig for den kinesiske stat". Dessuten må de registrere seg hos politiet.

Nå har myndighetene sperret over 100 utenlandske nettjenester i blant annet USA og Taiwan. Blant nettstedene som er sperret, finner man CNN, Taiwan Government Information Office, China News Digest i USA, Playboy og hjemmesider som dokumenterer brudd på menneskerettigheter i Kina.

(Kilde: Associated Press)

Til toppen