Kinnevik med solid magaplask

Det svenske Kinnevik-konsernet, som har store interesser i media og Internett, har gått på en solid smell i årets ni første måneder. Perioderesultatet falt fra 420 millioner i fjor til minus 800 millioner i samme periode i år.

Det svenske Kinnevik-konsernet, som har store interesser i media og Internett, har gått på en solid smell i årets ni første måneder. Perioderesultatet falt fra 420 millioner i fjor til minus 800 millioner i samme periode i år.

Kinnevik-konsernet, det svenske selskapet som blant annet er sterkt inne i svenske media, har gått på en kraftig smell. Resultatframlegging for årets ni første måneder viser at pluss er snudd til minus. Konsernet er inne i bedrifter både innen media, skog- og landbruk.

Det viktigste underkonsernet innen media var lenge Modern Times Group (MTG), før de i 1997 skilte ut selskapet, og MTG gikk på børs. Kinnevik har ikke lenger majoritet i MTG. Sammen med MTG eier Kinnevik TV1000.

I løpet av 1999 har Kinnevik forpliktet seg til å dekke 30 millioner av TV1000-underskuddet. Tap utover dette skal dekkes av MTG. TV-kanalen har hittil i år tapt 58 millioner svenske kroner, ifølge tredjekvartalsresultatet fra MTG. Fra og med neste år skal MTG alene ha ansvar for et eventuelt underskudd i TV1000.

For perioden 1. januar til 30. september i år endte resultatet på -804 millioner svenske kroner. I samme periode i fjor var dette resultatet på 421 millioner svenske kroner.

Resultatet per aksje endte på -12,87 mot en verdi på 6,69 samme periode i fjor.

Av årsaker til det dårlige resultatet trekker den svenske finansavisen Dagens Industri blant annet fram dårlige resultater hos datterselskapet innen skogbruk, Korsnäs Holding AB, som skyldes dårlige tider for skogbruksnæringen.

Nøkkeltall - Kinnevik - per Q3 1999 Hele 1998 Per Q3 1998 (01.01-30.10) Per Q3 1999 (01.01-30.10)
Nettoomsetn. 6.888 4.983 5.176
Bruttores. 1.149 974 792
Res. av forretningsutvikling 759 712 43
Driftsresultat 1.063 1.325 316
Resultat før skatt 532 482 -759
Periodens resultat 464 421 -804

Alle tall er i millioner svenske kroner (Kilde: Kinnevik)

Til toppen