Den norske kirke

Kirken åpner for medlemssjekk og utmelding på nett

Tar i bruk ID-porten.

Det er nå mulig å administrere sitt medlemsskap i Den norske kirke via en ny, nettbasert løsning. På bildet vises Stavsjø kirke i Ringsaker kommune.
Det er nå mulig å administrere sitt medlemsskap i Den norske kirke via en ny, nettbasert løsning. På bildet vises Stavsjø kirke i Ringsaker kommune. (Bilde: Wikipedia)

Tar i bruk ID-porten.

Den norske kirke kunngjorde i dag at det nå er mulig å sjekke om man er oppført som medlem, samt å melde seg ut eller inn av kirken, via kirkens nettsted.

«Med 3,8 millioner medlemmer trenger kyrkja enkle og gode ordningar for å halda medlemsregisteret ajour. Derfor har Kyrkjerådet no lagt til rette for at den einskilde sjølv kan nytte bank-id eller annan elektronisk identifikasjon og rette feil direkte i databasen til medlemsregisteret. Gjennom id-porten er det opna både for innmelding i og utmelding av kyrkja», sier direktøren i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, i en pressemelding. 

Løsningen tar i bruk  ID-porten for identifisering og innlogging av brukerne.

Feil i medlemsregisteret

I pressemeldingen heter det at kirken i flere år har fått kritikk for feil og mangler i medlemsregisteret, og at det fortsatt er feil. Den nye tjenesten kan bidra til å redusere dette problemet, dersom alle sjekker om informasjonen om dem selv stemmer. 

Det har også nylig blitt gjort endringer i kirkeloven og forskrift om innmelding og utmelding av Den norske kirke som i hovedsak er gjort med tanke på nettbasert inn- og utmelding. 

Ordningen er et supplement til den tidligere ordningen, som forutsetter at personer sender en utmelding til det lokale menighetskontoret. 

Les også: Her er dommen over offentlige nettjenester

Kommentarer (34)

Kommentarer (34)
Til toppen