Kirsti Kierulf blir direktør for Accenture-lab

Accenture har kapret Kirsti Kierulf til å lede Accentures innovasjonslab.

Accenture har kapret Kirsti Kierulf til å lede Accentures innovasjonslab.

Accenture satser videre på innovasjonslaben på Fornebu og har ansatt Kirsti Kierulf som direktør for innovasjon, teknologi og kunnskap i Accenture.

Kirsti Kierulf har ledererfaring fra IKT og Undervisning i Norge og særskilt kompetanse innen kunnskapsledelse og innovative utvikling og endringsprosesser. Hun kom til Accenture fra stillingen som administrerende direktør i Expolgy AS, et norsk kommunikasjonsselskap.

Kierulf ledet tidligere Kvinneuniversitet og har hatt lederstillinger i EDB Gruppen og Antaresgruppen. Kierulf har og har hatt flere styreverv og er nå i styret i Abelia. Hun har vært oppnevnt til offentlig utvalg innen IKT og regionalutvikling. Kirsti Kierulf er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Kierulf vil jobbe i nært samarbeid med Accenture Technology Labs i Chicago, Palo Alto og Sophia Antipolis.

I tråd med regjeringens visjoner om å styrke samarbeid mellom forskning og næringsliv, har Accenture Forskningsfond bevilget 3,2 millioner kroner til forskningsprosjekter på NTNU og Handelshøyskolen BI. Disse forskningsaktivitetene inngår nå i porteføljen til Accenture Innovation Lab som ble etablert på Fornebu i 2005.

Til toppen