Kirurg blir humordoktor på nett

Kirurg Stein Tyrdal vil gjøre arbeidslivet friskere og tar ett års permisjon fra Dagkirurgisk senter ved Ullevål universitetssykehus.

Han begynner som sjef for det nystartede kommunikasjonshuset Piff verden AS, som opererer med humor som verktøy.

Piff verden er en nettbasert kalender som lager nye innslag av blant annet filmer, animasjoner, bilder, eksistensielle undringer og avspenningsøvelser hver dag.

Et av prosjektene fremover er å produsere et nytt show hver måned, som skal spilles inn på Scene West i Oslo og vises på nettsiden den siste fredagen i hver måned.

Selskapet har som mål å utvikle og arrangere daglige innslag og aktiviteter som skal bidra til å gjøre arbeidsdagen hyggeligere, morsommere og mer stimulerende (HMS).

Stein Tyrdals humoristiske bakgrunn skulle det ikke være noe å si på. Han har vært president i Nordisk selskap for medisinsk humor siden 1999, humorredaktør i Tidsskriftet, skrevet bøkene Humor og helse 1 og 2, og er daglig leder av Humorologisk institutt. Han har reist landet rundt og holdt foredrag om humor og helse.

Ifølge tidsskriftet for den norske Lægeforening vil han i den nye jobben vinkle humoren mot næringslivet og jobbe mer på kulturbyggesiden.

Piff verden har knyttet til seg flere samarbeidspartnere som skuespillere, komikere, musikere og journalister.

Han mener humor er livsviktig når det brukes riktig, men at det også kan være livsfarlig når det brukes galt.

Tyrdal har selv vært pasient, og har sett med egne øyne at leger ikke alltid behandler pasienten like elegant.

Til toppen