Kitron tvinges til Sverige-satsing

- Dersom Kitron skal drive lønnsomt i et marked med store svingninger i valutaen, kreves det at selskapet får opprettet produksjon i Sverige, sier salgssjef i Kitron, Jan Erik Nordli, til digi.no.

- Dersom Kitron skal drive lønnsomt i et marked med store svingninger i valutaen, kreves det at selskapet får opprettet produksjon i Sverige, sier salgssjef i Kitron, Jan Erik Nordli, til digi.no.

Elektronikkprodusenten Kitron annonserte idag at selskapet har opprettet et eget salgskontor i Sverige. Kontoret skal styrke salgsinnsatsen på det svenske markedet - et marked der Kitron idag henter 10 prosent av omsetningen og regner med sterk vekst. Et salgskontor alene er imidlertid bare begynnelsen. Selskapet er også på utkikk etter oppkjøpskandidater på det svenske markedet, spesielt på grunn av usikkerhetene rundt valutasituasjonen.

- I et tilfelle da kursforholdet mellom norske og svenske kroner var 0,82, ble kostnadssituasjonen ved produksjon i Norge så ugunstig at en stor svensk kunde var i ferd med med å glippe for oss. Dersom en slik situasjon skulle oppstå igjen, er det prekært at vi har produksjonskapasitet i Sverige, sier salgssjef i Kitron, Jan Erik Nordli, til digi.no. Nordli understreker imidlertid at konkurransen på det svenske markedet er tøff, både når det gjelder oppkjøp av produksjonskapasitet og på kundesiden.

- Nylig etablerte Flextronix og SCI seg i Sverige, og det er tydelig at Norden er blitt et attraktivt område for eletronikkproduksjon, sier Nordli. Han presiserer at overgangen fra arbeidskraftintensiv produksjon til mer maskinell og kapitalintensiv produksjon, har bidratt til konkurransefortrinn for den nordiske regionen i forhold til Sørøst-Asia. Et annet moment, sier Nordli, er kravet om stadig raskere omstilling i produksjonen et område der de nordiske elektronikkprodusentene har vist seg svært effektive.

Så spørs det om Kitron klarer å karre til seg den tiltenkte kapasiteten i Sverige. Oppkjøp har ligget på tegnebrettet lenge - hvilket også gjelder også konkurrenten Alphatron. Når Flextronics og SCI også er ekspansive i dette markedet, kan det synes som om det blir stor rift om kandidatene. Situasjonene er imidlertid ikke håpløs, ifølge Nordli.

- Man skal være klar over at floraen av eletronikkselskaper er langt rikere i Sverige enn i Norge, avslutter han.

Til toppen