Kjære lærer!

Du tjener for dårlig. Kassa er tom. Det finnes ikke penger til noen verdens ting. Du bruker krittet på begge sider, og skriver dine negler hvite og slipte.

Du tjener for dårlig. Kassa er tom. Det finnes ikke penger til noen verdens ting. Du bruker krittet på begge sider, og skriver dine negler hvite og slipte.

Er du lei? Er det idealisten i deg som holder deg gående? Her får du et tips. En helt gratis idé. En skikkelig idealistisk idé. Som gjør det mulig å komme seg ut av skolen med æren i behold.

Og venture-kapital i lomma:

Gjør som en eller annen i kanadier gjorde. Han startet Free Stuff for Canadian Teachers. Her i Norge kunne tjenesten f.eks. hete gratisgreierforskolen.no. (For å få venture-kapital må du finne på noe som slutter på .com)

Free Stuff For Canadian Teachers er sprengfull av ting som næringsliv, organisasjoner og offentlige etater gjerne vil gi bort til skolen.

En rask visitt på sidene avdekket f.eks. gratis bøker, gratis PC-er, gratis lærere, gratis kataloger, gratis avisklippetjeneste, gratis software, gratis utlån av kalkulatorer, gratis postere, gratis viskelær, gratis undervisningsmateriell fra NASA, gratis eksamensgenerator, gratis video, gratis CD, gratis ukeblader, gratis fagblader, gratis søppelkasse, gratis brevholder, gratis leksikon, gratis byggestett og gratis kjøleskapsmagneter.

Den norske siten vil temmelig sikkert bli temmelig full temmelig fort den også; Jeg kjenner minst ti markedssjefer som mer enn gjerne gir bort vareprøver, brosjyrer, reklameartikler og andra morosaker.

Det blir fint det.

Neste uke: Kjære sykepleier!

Til toppen