Kjærlighetsvirus truer på Valentine's Day

Hver tredje bruker vil åpne e-post merket "I Love You" på Valentine's Day. Blant de som fikk ILOVEYOU-ormen i fjor er andelen en sjettedel, viser en undersøkelse fra MessageLabs.

Hver tredje bruker vil åpne e-post merket "I Love You" på Valentine's Day. Blant de som fikk ILOVEYOU-ormen i fjor er andelen en sjettedel, viser en undersøkelse fra MessageLabs.

Valentine's Day er 14. februar, så det gjelder å stramme opp medarbeidere og familien innen tirsdag kveld.

MessageLabs Ltd leverer spesialiserte driftstjenester, såkalte "Managed Services", innen vern mot ondsinnet kode som overføres per e-post. I fjor sørget selskapet for at abonnentene fikk automatisk vern mot ILOVEYOU-ormen ti timer før antivirusselskapene gikk ut med sine "fiks". Selskapet konstaterer at IT-folk jevnt over har lært leksa om hvor viktig det er å beskytte mot ondsinnet kode i e-post. Nylig ba det IDC gjennomføre en undersøkelse av hva vanlige brukere har lært. Resultatet er offentliggjort i en undersøkelse som kan lastes ned fra selskapets nettsted (gå til pressemeldinger, og følg lenken fra pressemeldingen om undersøkelsen).


Undersøkelsen ble gjennomført ved å intervjue 150 tilfeldig utvalgte briter som bruker e-post daglig på jobb. Respondentene mottar gjennomsnittlig 12 e-postmeldinger per dag, og sender av gårde ti. 71 prosent betrakter e-post som et kritisk redskap i jobben. 59 prosent bruker også e-post privat. 25 prosent har opplevd å bli smittet av datavirus eller orm. 11 prosent ble rammet av ILOVEYOU-ormen i fjor.

Gitt at de kjenner igjen avsenderen, svarer 37 prosent at de vil åpne e-post merket "I Love You" på Valentine's Day. Blant de som oppgir at de aldri bruker e-post til private meldinger, er andelen 25 prosent.

Av de som oppgir å ha vært smittet av ILOVEYOU i fjor, sier 16 prosent at de vil åpne e-post merket "I Love You" på Valentine's Day, dersom meldingen kom fra noen de kjente.

ILOVEYOU-ormen virker slik at den sender seg selv til alle kontakter på Outlook-adresselisten i den infiserte maskinen. Ormen ser følgelig nesten alltid ut til å komme fra noen man kjenner.

At mer enn hver tredje bruker vil åpne en e-post med en I LOVE YOU-melding, bare et år etter at ILOVEYOU-ormen forårsaket omkostninger anslått til sju milliarder dollar, betrakter MessageLabs som bevis på at ondsinnet kode må avskjæres før den når fram til vanlige brukere. At andelen bare halveres for dem som har selv har opplevd ILOVEYOU-ormen, understreker dette poenget ytterligere.

Undersøkelsen tar også opp hvordan det står til med virusvern i britiske bedrifter. 84 prosent av respondentene sa de har virusvern på sine PC-er. Fem prosent visste ikke. Andre IDC-undersøkelser viser at 97 prosent av britiske bedrifter har virusvern på sine lokalnett. 65 prosent av respondentene sa at de selv hadde ansvaret for å oppdatere virusvernet på sin PC. Under en tredel gjør dette hyppigere enn en gang i uka. Over en tredel gjør det hvert kvartal eller sjeldnere.

Bevisstheten om skadevirkningene av ondsinnet kode er også mangelfull. 47 prosent av brukerne mener de gjør liten eller ingen skade, mens 24 prosent mener det kan være alvorlig.

Derfor anbefaler MessageLabs at man både legger opp til seriøst driftet virusvern, og sørger for å bevisstgjøre brukerne.

Til toppen