Kjapp søketjeneste: Ask Jeeves!

Denne søketjenesten lar deg stille fornuftige spørsmål på standard engelsk. Spørsmålene tolkes intelligent, og søk kanaliseres videre - og samtidig - til WebCrawler, Excite, Lycos, InfoSeek og AltaVista, samt til spesialiserte websteder.

Denne søketjenesten lar deg stille fornuftige spørsmål på standard engelsk. Spørsmålene tolkes intelligent, og søk kanaliseres videre - og samtidig - til WebCrawler, Excite, Lycos, InfoSeek og AltaVista, samt til spesialiserte websteder.

Jeg prøvde ut tjenesten med et teknisk spørsmål vi diskuterte i redaksjonen i går, nemlig forholdet mellom den amerikanske høyhastighetsnetteknologien Sonet og den europeiske varianten SDH. Intet syntes følgelig mer naturlig enn å skrive What is the difference between Sonet and SDH på søkelinjen til Ask Jeeves.

Svaralternativene kom opp etter få sekunder. Det ble ni treff på WebCrawler, åtte på Excite, ti på Lycos, ti på InfoSeek og seks på AltaVista. Jeg kunne sjekke den første relevante linjen i alle treffene, gjennom en nedtrekkmeny knyttet til hver av disse søketjenestene på svarsiden til Ask Jeeves. Jeg valgte linjen Cell Relay FAQ - ATM Technology Questions som dukket opp hos Excite. Og sannelig - spørsmål 15 på denne FAQ-listen (Frequently Asked Questions) var nettopp What's the difference between Sonet and SDH?

Det neste spørsmålet jeg stilte, var Where can I find midi-files with classical music? Her ble svaret fra Ask Jeeves delt i to porsjoner. I den øverste delen ble jeg bedt om å velge mellom åtte alternative tolkninger av mitt opprinnelige spørsmål, blant dem Where can I find digitized songs? og Where can I find resources in classical music? Flere av disse alternative tolkningene kunne skreddersys ved hjelp av nedtrekkmenyer. Digitized songs kunne varieres med lyrics og tablature. Classical kunne byttes ut med andre musikktyper. Når jeg ba Jeeves svare på spørsmålet om hvor jeg kunne finne digitaliserte låter, ble jeg ført til et svært så omfattende og spesialiserte søkested, med pekere ut til alt fra Bel canto til Kiss.

I den nederste delen av svaret på mitt opprinnelige spørsmål om klassisk musikk, var det en rekke svar fra de andre søkeredskapene, med pekere til blant annet Moore Classical Midi Archives og Classical Midi Archives.

Ask Jeeves er heretter blant mine mest tilgjengelige bokmerker.

Til toppen