Kjappere og bedre digi.no

Idag lansererer Internett Kanal1 nyeste utgave av digi.no. En ny seksjon - digi.no/finans - skal gi deg oversikt over den finansielle utvikling i IT-bransjene. Konsolidert seksjonering, enklere design, og ny teknologi skal gjøre det raskere å laste nede sidene og lettere å finne frem.

Idag lansererer Internett Kanal1 nyeste utgave av digi.no. En ny seksjon - digi.no/finans - skal gi deg oversikt over den finansielle utvikling i IT-bransjene. Konsolidert seksjonering, enklere design, og ny teknologi skal gjøre det raskere å laste nede sidene og lettere å finne frem.

I tro med vår filosofi om å være først og størst på IT, lanserer vi digi.no/finans. Her kan du følge finans- og børsutvikling på selskaper innen digi.no sine fagområder. Vi skal ikke skrive om olje, fisk, møbler, eller industriproduksjon. Derimot skal vi ta den finansielle pulsen på nystartede og etablerte data-, tele-, og medieselskaper enten de er utenfor, på vei til, eller på børs. digi.no/finans vil dra nytte av digi.no sin faglige tyngde til å sette ny og ofte komplisert teknologi inn i et finansielt perspektiv.

Den nye utgaven av digi.no utnytter Lotus' Domino-teknologi til det fulle. Domino fungerer ved at HTML-siden ikke er generert på forhånd - som i dagens digi.no, men blir generert hver gang en side forespørres. Som leser skulle du ikke merke annet enn at våre saker dukker raskere opp på nettet.

digi.no består nå av fire redaksjonelle hovedseksjoner: digi.no/data, digi.no/tele, digi.no/media, og digi.no/finans. Vi har fjernet seksjonene digi.no/web og digi.no/pc, og stoff som tidligere ble kjørt her vil bli innlemmet i andre seksjoner. Java- og Mac-seksjonene blir heretter underseksjoner i digi.no/data - digi.no/data/java og digi.no/data/mac.

digi.no har fått et mer oversiktlig design. Vi har fjernet raden av ressurser som lå i topprammen - "lakrisbåtene" som en av leserne kalte dem. Vi har beholdt de tre viktigste: digi.no/bedrift - database over IT-bedrifter, digi.no/kalender - almanakk over viktige bransjebegivenheter, og digi.no/folk - database over nøkkelfolk, som blir å finne i venstre kolonne - under de redaksjonelle seksjonene.

For å gjøre det enklere å kontakte digi.no, har vi opprettet en informasjonsseksjon - digi.no/info - hvor du finner kontaktinformasjon om digi.no, folkene i digi.no, utgiveren av digi.no - Internett Kanal1 AS, samt opplysninger av generell karakter. Snarvei til denne seksjon er via den røde infoknapp høyt i venstre kolonne. I hver artikkel er det også en knapp for å sende en elektronisk notis til journalisten og en for å kontakte redaksjonen generelt.

digi.no har også en søkeside hvor du kan utføre enkle eller sammensatte tekstsøk i digi.no.

I seksjonen digi.no/stilling får du tilgang til stillingledig.no - digi.no sin database over ledige jobber.

Det vil komme flere overraskelser fra digi.no i tiden fremover, og vi håper du finner nyttig de endringene vi har gjort nå. Vi håper selvfølgelig at alt fungerer som det skal, men vet av erfaring at noen lenker ikke vil fungere, og at noen undersider vil være mangelfulle. Vi jobber på spreng for å fikse dette og setter pris på e-postmeldinger om feil, ønsker, eller mangler i nye digi.no. Vi mottar også gjerne ris og ros.

Til toppen