Kjappere websider med Google Page Speed

Ny Firefox-utvidelse hjelper webutviklere med optimalisering.

Optimaliseringsforslag fra Google Page Speed.
Optimaliseringsforslag fra Google Page Speed.

Ny Firefox-utvidelse hjelper webutviklere med optimalisering.

Googles Richard Rabbat og Bryan McQuade kunngjorde i går i dette blogginnlegget at selskapet har utgitt et nytt verktøy som skal kunne hjelpe webutviklere med å optimalisere websider for raskere lasting.

Det nye verktøyet, Page Speed, er en utvidelse av en annen, mye brukt utvidelse, nemlig Firebug. I så måte har Page Speed svært mye felles med Yahoo-verktøyet YSlow, men Googles verktøy skal tilby en del ekstra funksjonalitet.

Utfordringen når man oppdager at websider tar lang tid å laste i nettlesere, er å identifisere hvilke deler av websiden det tar mest tid å laste inn i nettleseren, samt å finne ut hva som kan gjøre med dette.

Dagens websider består gjerne av HTML-fil, en hel del bilder, én eller flere stilsettfiler og kanskje også flere filer med JavaScript og Flash-animasjoner eller andre typer pluginavhengig innhold.

Mens YSlow tar utgangspunkt i et regelverk for optimalisering som er basert på Yahoos erfaringer, benytter Page Speed tilsvarende regler som er satt sammen av Google. Verktøyet ser da på i hvor stor grad websiden man tester med verktøyet, sammenfaller med regelverket.

I aktivitetspanelet i Page Speed vises en tidslinje over alle nettleseraktivitetene, inkludert nettverkhendelser og JavaScript-prosessering. Brukeren kan bruke panelet til å analysere sidene og sammenligne verktøyets analyseresultater av ytelsen med de faktiske tidsdataene på millisekundnivå.

I panelet vises også aktiviteter som skjer etter at siden har blitt lastet.

Related content

En nyttig funksjon er muligheten til å se en liste over JavaScript-funksjoner som ikke har blitt kalt innen et gitt tidspunkt, og som derfor ikke behøver å være tilgjengelige for nettleseren før mot slutten av lastingen.

Related content

Det skal også være mulig å analysere flere sider på en gang, samt å sammenligne resultatene for én siden med resultatene for en annen side.

Det vil også være mulig å sammenligne ytelsen til den samme siden, før og etter at man har tatt i bruk anbefalingene Page Speed kommer med.

Page Speed er utgitt som åpen kildekode. Verktøyet og omfattende dokumentasjon er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen