Kjedebrev spres for å hevne mobilskatten

Nå spres et kjedebrev til norske epost-brukere som oppforder til hevn mot staten i protest mot den nye mobilskatten.

Nå spres et kjedebrev til norske epost-brukere som oppforder til hevn mot staten i protest mot den nye mobilskatten.

Nye skatteregler innebærer at arbeidstakere får påslag i inntekten på opptil 4 000 kroner per år for mobiltelefon fra bedriften, og opptil 6 000 kroner hvis også bredbånd dekkes av arbeidsgiver.

Dette har fått ansatte som rammes av vedtaket til å steile. Og de får bred støtte fra både IT-forbundet og IKT-Norge.

Motstand mot vedtaket er tema for et kjedebrev som sirkulerer i brede kretser for tiden.

Kjedebrevet oppfordrer til at man i protest mot skatteregelen, sender årets selvangivelse med vanlig post, i stedet for å bruke digitale ordninger.

Dette vil i så fall være et stort digitalt tilbakeskritt for Altinn og Skatteetaten. I fjor ble godt over halvparten av de 3,2 millioner selvangivelsene norske skattebetalere levert på nett, telefon eller SMS.

Antallet som leverte via weben økte fra 675 000 i 2004 til 1 255 000 i fjor.

Kjedebrevet har denne ordlyden:

Regjeringen oppfordrer oss til å benytte informasjonsteknologi (IT), blant annet Internett, for å heve kunnskapsnivået i den norske befolkningen, samt gjøre ligningskontorets arbeid enklere ved å levere selvangivelsen «elektronisk» via Altinn.

Straffen for å følge opp dette er at man på toppen av inntekten blir skattlagt for en inntekt på mellom NOK 4.000 og NOK 6.000 dersom man arbeidsmessig er pålagt å ha telefon og Internett.

Som en stille protest sender vi selvangivelsen 2005 til ligningskontoret med posten.

Det er store beløp staten tjener på å digitalisere selvangivelsen, og de ekstra skatteinntekter som forventes å få inn via den såkalte mobilskatten, kan fort smuldre bort.

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT-forbundet forteller at han selv har mottatt åtte kjedebrev fra vidt forskjellige bransjer over hele Norge som oppfordrer til denne aksjonen.

Til toppen