Kjedelig for Microsoft

Presses på mer enn bare pc-er, viser nye kvartalstall.

Microsoft er inne i en kjedelig utvikling, kan man lese av dette uttrykket til gründer Bill Gates, fanget opp på Wimbledon under London OL i sommer.
Microsoft er inne i en kjedelig utvikling, kan man lese av dette uttrykket til gründer Bill Gates, fanget opp på Wimbledon under London OL i sommer. (Bilde: All Over Press)

Presses på mer enn bare pc-er, viser nye kvartalstall.

Microsoft gjør opp septemberkvartalet, regnskapsårets første, med fall i både omsetning og resultat sammenliknet med samme kvartal i fjor, viser tallene som ble publisert i går kveld.

Omsetningen falt 8 prosent til 16,0 milliarder dollar, mens driftskostnadene økte 2 prosent til 6,53 milliarder dollar. Driftsresultatet falt 26 prosent til 5,31 milliarder dollar. Nettoresultatet falt 22 prosent til 4,47 milliarder dollar.

Resultatet var dårligere enn analytikerne hadde ventet, ifølge Bloomberg. Microsoft leverte 0,53 dollar per aksje, mot forventet 0,56 dollar per aksje.

Selskaper med tung satsing på pc-er eller pc-relatert teknologi har jevnt over slitt de siste kvartalene. Det var følgelig ventet forholdsvis dårlige tall fra Microsoft dette kvartalet. Samtidig viser tallene for de øvrige segmentene at Microsoft har utfordringer utover det svake pc-markedet.

Windows-avdelingen fikk sin omsetning redusert med 33 prosent, fra 4,87 milliarder dollar til 3,24 milliarder. Avdelingens driftsresultat ble halvert, fra 3,27 milliarder dollar til 1,65 milliarder. En medvirkende årsak til denne avdelingens svake tall er at mange Windows 7-pc-er er solgt med oppgraderingsgaranti til Windows 8. Det innebærer at 1,36 milliarder dollar i omsetning må bokføres i kvartalet der Windows 8 lanseres. Windows-avdelingen vil følgelig få et tilsvarende hopp i både omsetning og driftsresultat i inneværende kvartal.

Korrigerer man for denne utsatte omsetningen, sitter man igjen med en Windows-omsetning som er 9 prosent svakere enn for et år siden. Det svarer noenlunde til utviklingen på pc-markedet.

Microsoft-avdelingen med størst omsetning er «Business Division» som står for kontorpakken Office. Den er også den største bidragsyteren til selskapets bunnlinje. I tredje kvartal falt omsetningen med 2,4 prosent til 5,50 milliarder dollar, mens driftsresultatet falt 1,9 prosent til 3,65 milliarder dollar.

«Server and Tools»– serverprogramvare og utviklerverktøy – har hatt tosifret vekst de siste kvartalene, og er blitt Microsofts nest største avdeling, målt i omsetning. Nå er veksten redusert til 8 prosent, og omsetningen havnet på 4,55 milliarder dollar. Microsoft kan imidlertid trøste seg med at avdelingens driftsresultat økte med 12 prosent, til 1,75 milliarder dollar, det vil si mer enn Windows-avdelingen. For et år siden bidro Windows med dobbelt så mye til selskapets driftsresultat enn serverprogramvare og utviklerverktøy.

Microsoft forklarer at noe av grunnen til den forholdsvis svake veksten i «Server and Tools» er større salg av systemvare på langsiktige avtaler med tilhørende tjenester. Det sikrer en jevnere inntektsstrøm, men fjerner omsetningshøyder knyttet til lansering av nye produkter. Etter hvert som abonnementsmodellen vinner fram, vil denne effekten forsterkes.

«Entertainment and Devices»leverer spillkonsollen Xbox med tilbehør, samt mus og liknende. Omsetningen står på stedet hvil – marginalt ned fra 1,96 milliarder dollar til 1,95 milliarder – men driftsresultatet er det knapt noe igjen: Nedgangen er 94 prosent til 19 millioner dollar (!). Forklaringen kan være utgifter knyttet til utviklingen av Windows Phone 8 og til Skype. Microsoft lover en ny giv for denne avdelingen når Windows Phone 8 blir tilgjengelig.

Den minste avdelingen i Microsoft, «Online Services», rommer ambisjoner om å konkurrere ut Google. I septemberkvartalet bidro den med en omsetningsvekst på 8,7 prosent til 697 millioner dollar. Driftsresultatet er fortsatt negativt – 364 millioner dollar – men dog nesten 30 prosent mindre enn for et år siden.

Tallene for septemberkvartalet understreker hvor viktig Windows 8 blir for Microsoft. Med et forbrukermarked der brett kaprer en del av pc-salget, og et bedriftsmarked som vil utsette Windows 8 til langt ut i neste år, er det et åpent spørsmål om hvor vellykket satsingen vil bli.

Til toppen