Kjedelig WLAN-feil i Windows XP

Mange Windows XP-brukere opplever at WLAN-forbindelsen faller ned med jevne mellomrom. Men problemet er ikke uløselig.

Mange Windows XP-brukere opplever at WLAN-forbindelsen faller ned med jevne mellomrom. Men problemet er ikke uløselig.

Wired skrev nylig i en artikkel om at mange brukere av trådløst nettverksutstyr i omgivelser hvor det finnes flere aksesspunkter, til stadighet og med jevne mellomrom opplever at WLAN-forbindelsen faller ut. Ikke bare det, svært ofte kommer den heller ikke opp igjen av selv. Til tross for den manglende forbindelsen, indikerer ikke ikonet for trådløs nettverksforbindelse på oppgavelinjen i Windows XP, at noe er galt.

Denne oppførselen er uten tvil knyttet til Wireless Zero Configuration-tjenesten (WZC) som følger med Service Pack 1 for Windows XP. Dette er et verktøy som skal gjøre det enklere for brukerne å knytte ulike trådløse nettverkskort til et trådløst nettverk.

I denne veiledningen, skriver Microsoft at når en Windows XP-basert PC står i nærheten av to trådløse aksesspunkter, hvor kun ett av aksesspunktene kringkaster den såkalte SSID (Service Set Identifier), vil datamaskinen alltid koble seg til aksesspunktet som kringkaster SSID-en, uten fullt ut å forbinde seg med dette. Dette skjer uavhengig av den foretrukne rekkefølgen på nettverkene som kan føres opp i listen for "Preferred Networks". I tillegg vil en PC som er knyttet til et aksesspunkt som ikke kringskaster SSID, automatisk koble seg til et aksesspunkt som kringkaster SSID hvis et slikt blir skrudd på i nærheten av brukeren.

Microsoft skriver videre at alle aksesspunktet må kringkaste deres SSID-er for å identifisere seg til potensielle klienter som befinner seg i området. Dette strider mot anbefalingene fra mange produsentene av WLAN-utstyret, som av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler brukerne å la SSID-kringkasting være deaktivert.

    Les også:

Til Wired sier flere representanter for Microsoft at de ikke kjenner til at kunder har meldt om slike problemer til selskapets supporttjeneste. Andre Wired har snakket med, mener at brukerne normalt vil anta at en slik oppførsel skyldes en feil i maskinvaren, slik at henvendelsene vil rettes til leverandørene av WLAN-utstyret.

Nettstedet Ars Technica har sett nærmere på problemet, og har presentert flere mulige løsninger.

En metode, som for de færreste vil være en varig løsning, er å gjøre en omstart av Wireless Zero Configuration-tjenesten. Dette gjøres fra Administrative Verktøy som er tilgjengelig på Kontrollpanelet i Windows XP, eventuelt med tekstkommandoene "net stop wzcsvc" og "net start wzcsvc".

En annen, og for mange bedre løsning, er å la være å benytte Wireless Zero Configuration i det hele tatt, men i stedet benytte programvareverktøyet som vanligvis følger med det trådløse nettverkskortet.

En tredje løsning, for de som har muligheten til å administrere aksesspunktet, er å skru på kringkastingen av SSID. Ars Technica anbefaler i utgangpunktet denne siste løsningen, men bare hvis all annen sikkerhetsfunksjonalitet knyttet til WLAN, inkludert kryptering ved hjelp av WEP eller WPA, er på plass.

Til toppen