Kjell Rusti vil gjerne lede Dataforeningen

Steria-sjef Kjell Rusti vil gjerne lede Dataforeningen. Han er innstilt av valgkomiteen.

Administrerende direktør Kjell Rusti (43) i Steria Norge er valgkomitéens kandidat til ledervervet i Dataforeningen. Ettersom valgkomitéen nå enstemmig har innstilt Kjell Rusti, ligger det i kortene at han blir den nye lederen med mindre det kommer opp et benkeforsalg om motkandidat på landsmøtet som arrangeres i Stavanger 26. og 27. mars.

Kjell Rusti selv ser positivt på det nye ledervervet og mener han har mye å tilføre Dataforeningen.

- Den Norske Dataforening er den største interesseorgansisasjonen for IT-folk i Norge, og står foran en nytt strategivalg. Jeg har mange tanker rundt hvordan vi kan utvikle oss videre, spesielt overfor næringsliv og offentlig forvaltning, sier Kjell Rusti til digi.no.

Kjell Rusti kommer opprinnelig fra Flekkefjord, og er i dag administrerende direktør i Steria. Han har tidligere jobbet i Tietoenator (ISI), Thranegruppen (Tørrkopi), Handelshøgskolen BI og Forsvarets Forskningsinstitutt. Rusti er cand. scient. fra universitetet i Oslo 1985, og siviløkonom fra BI, 1984. Av tillitsverv er han styremedlem i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Kjell Rusti fikk Rosing-prisen som 'Årets IT-person' på Rosing 2003.

Rusti kunne i slutten av januar femlegge et femdoblet resultat i Steria, som planlegger en spenstig vekst i inneværende år med større markedsandeler. Mens markedet legger opp til en vekst på mellom tre og fire prosent, må Steria vokse tosifret. 75 nye personer skal ansettes i løpet av året.

Valgkomiteen i Dataforeningen har lagt hovedvekt på at den nye lederen må ha en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av foreningens nye strategi, og kunne vurdere foreningens stilling opp imot de endringer som skjer i IT-bransjen, og slik bidra til at Dataforeningen fortsatt er den foretrukne møteplass for alle som har faglig interesse for IT. Erfaring fra og fokus på organisasjonsutvikling og endringsprosesser er også vektlagt.

Valgkomiteen mener at Kjell Rusti er den beste til å lede foreningen videre og sammen med det øvrige hovedstyret, tillitsvalgte og ansatte møte de utfordringer som foreningen står overfor.

Den nye lederen erstatter Truls P. Berg, som har innehatt vervet de siste to årene.

Dataforeningen har i dag nær 12.000 medlemmer. Foreningens øverste organ er Landsmøtet som i år avvikles i Stavanger den 26. og 27. mars. Landsmøtet velger leder for Hovedstyret for ett år av gangen.

Dersom Kjell Rusti blir den nye lederen vil en hans viktigste oppgaver være å legge nye retningslinjer til Dataforeningens fem-årige strategiplan som skal formes fra neste år.

Les mer om: