Kjempeavtaler til Dell

Enerett på x86-servere og pc-er til Statens vegvesen i to år.

Kjempeavtaler til Dell

Dell har inngått to avtaler med Statens vegvesen. Ifølge Dell er de verdt til sammen rundt 100 millioner kroner.

Vegvesenet har tidligere hatt parallelle rammeavtaler med IT-leverandører. Denne praksisen er nå forlatt til fordel for eneleverandøravtaler. Dell har fått kontraktene for henholdsvis x86-servere og pc-er.

Kontraktene er på to år, med mulighet for forlengelse til fire år.