Kjempefortjeneste på sjakktrekk

Reitangruppen får en fantastisk fortjeneste på sitt korte eierskap i Chess, men det kunne vært mye mer.

Reitangruppen får en fantastisk fortjeneste på sitt korte eierskap i Chess, men det kunne vært mye mer.

Salget av Chess til Telia Sonera er nå et faktum, og blant dem som kan glede seg er Reitangruppen. Selskapet solgte Sense til Vollvik-gruppen i fjor høst.

Chess betalte den gangen rundt 2.300 kroner per kunde for Sense. Salget til Telia Sonera gir rundt 4.000 kroner per kunde.

Dermed kan det se ut som om Reitangruppen har solgt seg for billig, at de kunne fått enda mer.

Men Reitan smiler nok likevel på vei til banken, for selskapet valgte å bli med Chess videre.

- I forbindelse med at Reitangruppen solgte Sense til Vollvikgruppen før jul i fjor, valgte Reitangruppen å bli med videre som finansiell investor i selskapet. Dette skjedde ved at vi investerte 95 millioner kroner i emisjonen i Vollvikgruppen på 5 kroner per aksje i desember 2004, sier Kjell Magnus Reitan i en pressemelding.

Gjennom denne transaksjonen fikk Reitangruppen en eierandel på 11,8 prosent i Vollvikgruppen, som eide Chess. Eierandelen ble redusert til 10,7 prosent, og selskapet har mottatt 2 millioner kroner i utbytte siden den gang.

Nå selges de resterende aksjene for 11,03 kroner. Det gir Reitangruppen en total gevinsten på investeringen i Vollvikgruppen på nette 108 millioner kroner, altså en dobling etter å ha eid aksjene i tre kvart år.

Da Reitangruppen gikk inn i Sense var det for å skape synergi med selskapets øvrige drift. Nå hevder de at det er bedre å stå fritt.

- Vi ser også at det er fordelaktig at vi ikke er inne på eiersiden hos én enkelt mobilaktør, og således skaper uheldige bindinger som teller negativt i disses forhandlinger med andre dagligvare- og servicehandelkjeder, sier Kjell Magnus Reitan i en pressemelding.

Til toppen