Kjempegevinst for SingTel

De fire hovedinvestorene i NetCom vil kunne selge seg ut av selskapet med kjempegevinst. Singapore Telecom (SingTel) cashet inn en ren gevinst på 2,57 milliarder kroner på sin 19,57 prosent store aksjepost.

De fire hovedinvestorene i NetCom vil kunne selge seg ut av selskapet med kjempegevinst. Singapore Telecom (SingTel) cashet inn en ren gevinst på 2,57 milliarder kroner på sin 19,57 prosent store aksjepost.

SingTel solgte seg ut til en kurs 14 prosent over mandagens sluttkurs for NetCom, noe som økte verdien på det norske mobilselskapet alene med 1,8 milliarder kroner.

Av de fire hovedeierne i NetCom er det nå tre tilbake; Tele Danmark/Ameritech, Comviq International (som er datterselskap av teleselskapet NetCom AB) og Orkla, som lenge har hevdet at selskapt bare er finansiell investor i NetCom.

Om Orkla vil velge å ta gevinsten nå med en tilsvarende salgskurs som dagens aksjepost gikk på, 288 kroner, vil selskapet kunne hente ut en gevinst på nær halvparten av hva Sing Tel har gjort, nærmere 1,26 milliarder kroner.

Dagens kjøp avklarer samtidig at det er gruppen Tele Danmark/Ameritech som ønsker kontroll over NetCom. Etter at fusjonen mellom Telia og Telenor ble offentliggjort i januar, trengte Tele Danmark noe tid på å summe seg før selskapet på nytt kunne regruppere sine krefter og tenke over sin stilling i det nordiske telemarkedet. Telenor har fra før etablert et godt samarbeid med Tele Danmark, men det samarbeidet fikk sin første støyt da Ameritech kjøpte seg inn i NetCom høsten 1997. En fusjon mellom Telenor og Telia vil umuliggjøre et fortsatt samarbeid.

Dermed trenger Tele Danmark nytt fotfeste i så vel Norge som Sverige. Over kjølen blir dette løst gjennom teleselskapet Telenordia der Telenor, Tele Danmark og British Telecom (BT) eier en tredel hver. De tre selskapene har forkjøpsrett til hverandres aksjer, noe som kan bety at Tele Danmark og BT hver overtar sin halvpart av Telenors aksjepost. Et annet scenario er at TeleDanmark overtar alle aksjene ved at British Telecom trekker seg helt ut av det svenske markedet, som en konsekvens av fusjonen mellom Telenor og Telia.

I Norge har situasjonen vært annerledes. Tele Danmark har så å si ingen aktivitet i Norge, noe som endret seg noe da Ameritech kjøpte aksjemajoriteten i det danske teleselskapet. For Ameritech fugurerte også på listen over de viktigste eierne i NetCom. Av den grunn var det egentlig ingen overraskelse da også Tele Danmark valgte NetCom til fordel for andre alternativ, som eventuelt Telia Norge, Tele 1 Europe eller noen av energiselskapenes teledøtre.

Informasjonsdirektør i NetCom GSM, Per Bjørkum sier til digi.no at det taler til Tele Danmarks fordel at selskapet er en eier med solid kompetanse og erfaring både fra det nordiske og europeiske telemarkedet.

- De kunne valgt et annet selskap men valgte oss, noe som er en fjær i hatten for NetCom, sier Bjørkum.

Administrerende direktør i NetCom GSM, Terje Christoffersen, sier Tele Danmarks oppkjøp vil styrke NetComs rolle i det norske telemarkedet, og konkurransen vil virke til det beste for forbrukerne.

Tele Danmark har så langt signalisert ønske om å videreutvikle NetCom, noe Bjørkum sier er godt mottatt i organisasjonen. Svært få i NetCom visste om aksjesalget før tirsdag morgen.

Christoffersen og konsernsjef i Tele Danmark, Henning Dyremose, har hatt en kort telefonsamtale tirtsdag morgen, men kontakten skal styrkes ytterligere blant annet ved at Dyremose kommer til Norge førstkommende fredag.

Tele Danmark skal også ha signalisert at selskapet ikke vil kjøpe seg ytterligere opp i mobilselskapet.

Til toppen