Kjempegevinster for Nokia-topper

Nokia-sjefene får nå full uttelling for den kraftige verdiveksten til Nokia-aksjen det siste året. Opsjonsordningene kan bety 100 millioner kroner for hver direktør.

Nokia-sjefene får nå full uttelling for den kraftige verdiveksten til Nokia-aksjen det siste året. Opsjonsordningene kan bety 100 millioner kroner for hver direktør.

Direktørenes opsjoner gir rett til å kjøpe Nokia-aksjer til en kurs på mellom 8 og 25 prosent av pålydende ved årsskiftet, noe som gir hver direktør over 100 millioner kroner rett i lomma.

Nokia har delt ut opsjoner til konsernledelsen i 1994 (som gav rett til å kjøpe aksjer til 46,75 finske mark, justert for senere splitt), i 1995 (84 mark) og i 1997 (153,5 mark).

Beregninger gjort av Dagens Industri viser at ved en omsetningskors på Nokia-aksjen ved årsskiftet på 620 mark, gir dette en verdi på opsjonene på vel 100 millioner kroner for hver Nokia-direktør. Innløsningen av aksjene varierer, for eksempel kan 1997-opsjonene innløses i 2003.

Til toppen