Kjempeinteresse for italienske telecom-aksjer

De statlige aksjene i Telecom Italia som ble lagt ut for salg sist uke er overtegnet fire ganger. Samtidig er det klart at småinvestorer får kjøpe de aller fleste av de statlige aksjene som skal selges.

De statlige aksjene i Telecom Italia som ble lagt ut for salg sist uke er overtegnet fire ganger. Samtidig er det klart at småinvestorer får kjøpe de aller fleste av de statlige aksjene som skal selges.

Salget av det halvstatlige italienske telekomselskapet ventes å gi en ekstrainntekt til den italienske statskassen i år på USD 15 milliarder, eller 110 milliarder kroner, og er Europas største privatisering uansett bransje.

Lørdag offentliggjorde det italienske finansdepartementet at aksjesalget var fire ganger overtegnet. Blant annet hadde 2 millioner italienere ytret ønske om å kjøpe de 700 millioner aksjene som var satt til side for småinvestorer.

Som ventet bestemte den italienske regjeringen seg for å øke antall aksjer som skulle selges til småaksjonærer til 1,45 milliarder aksjer, ved å redusere den delen av aksjene som var satt til side for institusjonelle investorer fra 700 millioner aksjer til 55 millioner. Storaksjonærene får i tillegg tilgang til 225 millioner aksjer som på forhånd var avsatt til storinvestorene.

Mens det var stor interesse for aksjer blant småinvestorene ble aksjene avsatt til institusjonelle investorer ikke særlig overtegnet, noe analytikere The Wall Street Journal siterer mener kommer at det ikke finnes penger igjen på markedet for telekomaksjer rett etter tilsvarende privatiseringer i Frankrike og Portugal.

Til toppen