Omkamp for å få Edward Snowden til Norge

Edward Snowden får ikke prøvd saken sin for norsk rett, slår Oslo tingrett fast. Avgjørelsen blir anket.
Edward Snowden får ikke prøvd saken sin for norsk rett, slår Oslo tingrett fast. Avgjørelsen blir anket. (Bilde: Svein Ove Ekornesvaag, NTB scanpix)

Norsk PEN vil gå videre i rettssystemet for å få rettslig prøvd om Edward Snowden kan komme til Norge uten å bli utlevert til USA.

Oslo tingrett avviste mandag å behandle søksmålet fra Edward Snowden der han ba å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.

– Denne avgjørelsen var dessverre ikke helt uventet. Vi anker kjennelsen og vil prøve absolutt alle rettslige muligheter for å nå fram til en prøving av selve utleveringssaken, sier styreleder i Norsk PEN, William Nygaard, til NTB.

Sammen med norske presseorganisasjoner er PEN partshjelpere i søksmålet Snowden anla mot staten. Snowden skal 18. november i år motta Ossietzky-prisen som PEN deler ut i Norge.

Staten vant fram

Snowden har i stevningen vist til at han ikke kan utleveres til USA, idet forholdene han er siktet for i hjemlandet er politiske lovbrudd.

Oslo tingrett kom fram til at de ikke kan behandle begjæringen fra Snowden før det foreligger en utleveringsbegjæring og han selv befinner seg i Norge.

– Jeg konstaterer at tingretten er enig med staten i at saken ikke kan fremmes til behandling, og at tingrettens begrunnelse samsvarer med det staten har gjort gjeldende, sier advokat Christian Henrik Prahl Reusch som har vært statens prosessfullmektig i søksmålet.

– Vel formalistisk

Retten mener det er prematurt å ta stilling til om en utlevering til USA vil være ulovlig før det foreligger en begjæring fra amerikanske myndigheter.

– Dette er vel formalistisk. Kjennelsen tar i for liten grad opp i seg sakens realiteter. Amerikanske myndigheter har allerede sendt en diplomatisk note til norsk UD hvor de varsler at det vil komme en utleveringsbegjæring. Innholdsmessig er det så godt som en utleveringsbegjæring sier advokat Jon Wessel-Aas som representerer presseorganisasjonene som også er partshjelpere i Snowdens søksmål.

Oppsiktsvekkende

William Nygaard er skuffet over at tingretten ikke berører det han anser som sakens kjerne, at Snowdens handlinger er av politisk karakter, og at han dermed ikke kan utleveres fra Norge.

– Dette er et rettslig spørsmål som på ingen måte er entydig å tolke slik Oslo tingrett gjør. Det vil vekke stor internasjonal oppsikt om spørsmålet om å få en utleveringsavgjørelse ikke kommer opp for en norsk domstol, sier Nygaard.

Snowden er amerikansk statsborger, og han har siden juni 2013 vært etterlyst av amerikanske myndigheter, mistenkt for å ha overlevert graderte dokumenter om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til utenforstående.

Kommentarer (5)

Kommentarer (5)
Til toppen