Kjemper videre om statistikk-kontrakt

Guy Markussen i analyseinstituttet Feedback mener de trenger én måned til for å få på plass servermålinger på SOL med verktøyet til Netcheck. Men Scan-Fact akter også å være med i kampen om den store kontrakten på målinger av norske nettsteder.

Guy Markussen i analyseinstituttet Feedback mener de trenger én måned til for å få på plass servermålinger på SOL med verktøyet til Netcheck. Men Scan-Fact akter også å være med i kampen om den store kontrakten på målinger av norske nettsteder.

Det analyseinstituttet som får kontrakten på måling av servertrafikk på norske nettsteder, vil kuppe en sentral del av markedet. Norsk internettbransje har bestemt seg primært for å satse på ett fellessystem de nærmeste 18 månedene (og sekundært på spørreundersøkelser for å dekke dekningstall og demografi). Det kan bety gode penger i kassa for det instituttet som vinner.

Men da må et institutt komme opp med et system som fungerer

Feedbacks verifiseringsverktøy Netcheck med sin såkalte "black-box" sviktet da det gjaldt som mest; i løpet av to ukers testing på SOLs servere kom det ingen vettuge statistikker. Scan-Fact var på sin side redd for å falle i samme fella og proklamerte tidlig at de ikke ville forhaste seg med å teste systemet.

Arbeidsgruppen som har fått i oppgave av nettbransjen å utrede felles målemetoder, måtte dermed konstatere at de på torsdagens fellesmøte ikke kunne presentere noe tilfredstillende alternativ for servermålinger. De måtte be om mer tid til å teste ut Feedbacks og Scan-Facts verktøy.

I utgangspunktet hadde arbeidsgruppen størst forventninger til Feedbacks Netcheck-program:

- Vi har aldri testet ut Netcheck på et så stort nettsted som SOL før, forklarer Guy Markussen i Feedback Interactive Media.

- Det største vi hittil har testet er Aftonbladet i Sverige. Og SOL har mellom fire og fem ganger større trafikk, sier han.

- Det er klart denne testen er nedslående ut fra et ideelt synspunkt om at alt skal virke med en gang. En ny bil forventer man skal fungere maksimalt på alle måter, men utsetter man den for belastninger den ikke er beregnet på å tåle, så vil det ikke fungere, mener han og understreker at en annen test gjort på Nettavisen er mye mer oppmuntrende:

- På Nettavisen var det plug-in play med en gang, og vi fikk tall allerede etter to dager. Det er viktig å vise dette fordi det kreves vanligvis to uker på å tilpasse Netcheck optimalt. Vi snakker om analyse og ikke bare å telle. På SOL var oppgaven å finne ut hvordan Netcheck skulle håndtere den store trafikken, ikke å få tall med en gang, sier han og legger til at Netcheck er utviklet med utgangspunkt i Sverige.

- Men er det ikke et klassisk feilgrep å overføre et system som passer for et marked over i et annet og tro at det kan implementeres direkte?

- Vi skal i prinsippet kunne håndtere et nettsted på SOLs størrelse også. Men man må selvfølgelig tilpasse det til hvert nettsted, sier han og mener de er rundt én måned unna å nå opp på SOLs trafikknivå.

- Arbeidsgruppen må kunne stole på at vi leverer det vi har lovet. Og med utgangspunkt i at et system skal være oppe å stå innen 1. juni, tror jeg det er tilstrekkelig tid. Vi hadde uansett ikke forventet at Feedback skulle ha fått kontrakten nå. Og spørsmålet reiser seg om det var riktig å skulle satse på noe så stort som SOL så kjapt. Men vi ser det positive i det; klarer vi SOL, så greier vi det meste, mener han.

Konkurrenten Scan-Fact er også på banen med et system som de håper å teste ut om ikke alt for lenge. Instituttet har vært over kjølen og hentet inn et svensk målesystem utviklet av Ice Interactive med merkenavn Quick-log-in.

Dette systemet var imidlertid ikke førstevalg når arbeidgruppen for nettmålinger skulle gi sin innstilling i går. Noe av problemet var det tekniske opplegget og det at instituttet vegret seg for å teste det ut. Men det ble også nevnt at systemet manglet gode referanser.

- Vi hadde håpet på å være med i innspurten.. Jeg er kanskje litt forbauset at det ikke er flere enn Netcheck og Quick-log-in som er med, sier konsulent Truls Hagen med produktansvar for Quick-log-in.

Han påstår at de ikke har vegret seg mot å teste ut systemet, men at de må gjøre noen tekniske tilpasninger før de setter i gang forsøkene.

- Tidsfristene til arbeidsgruppen ble for knappe for vår del, men vi kommer til å gjennomføre tester som forhåpentligvis er skikkelige profesjonelle. Vi ønsket for enhver pris å unngå den situasjonen som Feedback nå har havnet i med Netcheck, sier han, og hevder at det de sitter på, skiller seg fra andre systemer. Basisproduktet Quick Traffic kan måle trafikkmengde, inkludert brutto antall besøk (men ikke antall unike besøkende med tilhørende demografi).

Hagen sier at de heller ikke helt forstår innvendingen som gjelder mangel på referanser.

- Vi synes at våre referanser er helt OK. En stund etter at vi hadde gitt referansene til gruppen, opplevde vi at de fortsatt ikke hadde sjekket dem. Men vi får ta til etterretning det arbeidsgruppen sier, sier han, og nevner at eksempelvis den svenske spilltjenesten Funplanet og SOL/Telias Passagen allerede benytter disse servermålingene.

Til toppen