Kjempesprekk for Telia Sonera

Telia Sonera gjør opp 2002 med et minus på grusomme 48 milliarder kroner. Da hjelper det lite at norske NetCom bidrar med pen omsetningsvekst.

Telia Sonera gjør opp 2002 med et minus på grusomme 48 milliarder kroner. Da hjelper det lite at norske NetCom bidrar med pen omsetningsvekst.

Analytikerne hadde regnet med at Telia skulle legge fram et resultat for fjerde kvartal på 4,1 milliarder kroner. Aksjen ble derfor sendt ned med 5,6 prosent på børsen da det viste seg at fasit ble i underkant av 3,7 milliarder. miljarder kronor.

Fusjonerte Telia Soneras første samlede rapportering egnet seg heller ikke for å imponere markedet. Omsetningen på nesten 81 milliarder svenske kroner er nesten flatt i forhold til foregående år, og driftsresultatet før av- og nedskrivninger justert for andre poster endte på 24,6 milliarder kroner - mot 21,8 milliarder i 2001.

Etter finansnetto, proforma, ender Telia Soner på horrible 47,8 milliarder kroner i minus, mot et sammenliknbart overskudd på nesten 5,3 milliarder kroner året før.

Telia isolert sett hadde et underskudd på driften i fjerde kvartal på 907 millioner kroner, som kan sammenliknes med et overskudd på 916 millioner i samme periode i 2001. Sonera hadde derimot et driftsoverskudd på 275 millioner kroner i fjerde kvartal, mot et tap på nesten en milliard i samme periode året før.

Årsresultatet tynges av enorme kostnader på til sammen 53,3 milliarder kroner til omstrukturering og effektiviseringstiltak primært knyttet til den internasjonale 3G-virksomheten, International Carrier og den danske fastnettvirksomheten.

Et lyspunkt er dog norske NetCom, som økte omsetningen med 28 prosent i 2002. Det TeliaSonera-eide mobilselskapet fikk 118.000 nye kunder i 2002 og har nå vel én million abonnennement registrert i Norge. Kundene ringer også mer, samtidig som bruken av SMS øker: Hver NetCom-kunde ga selskapet månedlige inntekter på 345 kroner i snitt, en betydelig bedring fra snittnivået på 310 kroner per måned i 2001.

Til toppen