Kjempetap for EDB i fjerde kvartal

Den ferske EDB Business Partner-sjefen John Arne Haugerud må legge frem blodrøde tall for fjerde kvartal.

Den ferske EDB Business Partner-sjefen John Arne Haugerud må legge frem blodrøde tall for fjerde kvartal.

Et at Norges største IT-selskaper, konsulent- og driftsgiganten EDB Business Partner, fikk et resultat før skatt på minus 403 millioner kroner i fjerde kvartal, mot pluss 30 samme kvartal ett år tidligere.

Omsetningen falt fra nesten 1,52 milliarder kroner til vel 1,1 milliarder kroner, mens driftsresultatet gikk fra pluss 159 millioner til minus 383 millioner kroner. Tapet skyldes dog en nedskrivning av goodwill med 352 millioner kroner. Men et fall i driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) fra 208 i fjerde kvartal i 2001 til 15 millioner kroner i fjerde kvartal 2002 er likevel dramatisk. Det kan vært konturene av disse tallene som utløste lederbytte EDB gjennomførte i desember.

Les også:


- Styret i EDB Business Partner registrerer at selskapet opprettholder sterke markedsposisjoner i et vanskelig marked. Styret er ikke tilfreds med resultatet for 2002, men godt fornøyd med den positive resultatutviklingen som følge av de kostnadsreduserende tiltakene, heter det i kvartalsrapporten.


Styret i IT-giganten forteller nå at man har vedtatt en "fornyelse av konsernets forretningsstrategi." Strategiendringene skal bidra til øket lønnsomhet gjennom en tydeligere og mer fokusert kjernevirksomhet, en bedre utnyttelse av konsernmodellen og en mer kundeorientert virksomhetsstyring. Konsernet vil etter endringene være fokusert på å levere produktivitetsfremmende IT-løsninger til større private og offentlige virksomheter i Norden, hvor IT er virksomhetskritisk.

Videre heter det at "konsernet skal etter endringene kun utvikle og selge applikasjoner i bransjene Bank & Finans og Telekommunikasjon." Om dette betyr at EDB skal legge ned eller kutte ut noe er ikke klart.

De store omleggingene kommer på konsulentsiden. "Konsulentvirksomheten er i dag lønnsom for konsernet, men har ikke kritiske størrelse til å kunne nå sine mål på lang sikt. Deler av dagens konsulentvirksomhet vil gi høyere verdiskapning integrert i de andre forretningsområdene. Andre deler av konsulentvirksomheten har et høyere potensial for verdiskapning utenfor konsernet", skriver selskapet. Dette betyr salg.

Til toppen