Kjempevekst for US Robotics

US Robotics leverte onsdag siste kvartalsregnskap før selskapet blir en del av 3Com. Inntjeningen økte fra ,6 millioner i 1. kvartal 1996 til ,5 millioner i 1. kvartal 1997 av omsetning på respektive 0,2 millioner og 4,5 millioner.

US Robotics leverte onsdag siste kvartalsregnskap før selskapet blir en del av 3Com. Inntjeningen økte fra ,6 millioner i 1. kvartal 1996 til ,5 millioner i 1. kvartal 1997 av omsetning på respektive 0,2 millioner og 4,5 millioner.

US Robotics viser at det er et meget oppegående selskap som nå forsvinner. Onsdag leverte selskapet sannsynligvis sitt siste kvartalsregnskap før det blir en del av 3Com. Tallene viser at inntjeningen i 1. kvartal 1997 har vokst fra $51,6 millioner i 1. kvartal 1996 til $91,5 millioner, av omsetninger på henholdsvis $454,5 milioner og $690,2 millioner.

Resultatet for siste kvartal inkluderer en skattefordel på $17,9 millioner. Justert for dette ble resultatet $73,5 millioner som var i tråd med analytikernes forventninger. US Robotics sier at veksten skyldes fortsatt sterk etterspørsel etter selskapets produkter på verdensbasis. Også investeringer i US Robotics' internasjonale salgstyrke har gitt resultater.

US Robotics venter å ha fullført fusjonen med 3Com i løpet av juni. Hvis så skjer vil selskapet ikke lenger rapportere separate kvartalsresultater.

Til toppen