Kjendisene slipper unna investeringsmoms

Flere store norske investorer mener de slipper unna regjeringens plan om moms på investeringsselskaper. Andre vurderer å flytte til utlandet.

Regjeringen foreslår at investorer som skyter inn penger i investeringsfond skal betale moms på tjenesten forvaltningsselskapet yter dem. En ringerunde digitoday.no har gjennomført til de store investeringsselskapene i Norge, avslører at de i det hemmelige lenge har vært klar over forslaget om moms på visse typer investeringstjenester. Blant andre har Telenor Venture AS jobbet hardt i gangene på Stortinget og i regjeringskvartalet for å stoppet forslaget, men så langt uten å lykkes.

Regjeringens forslag vil ramme venture- og investeringsfondene som hjelper nye selskaper på bena, særlig i IT-, tele- og Internett-bransjen. Det blir ikke moms på salg og kjøp av vanlige aksjer.

Mange investorer peker på at momsen vil ramme skjevt, fordi den bare tar fondene som henter inn penger fra en større gruppe investorer. De store kanonene, som Christen Sveaas, og Jan Haudemann Andersen, går trolig fri. De blir ikke rammet av definisjonen for ventureselskap.

- Vi håper at regjeringen vil snu. Moms på investeringstjenester vil bremse opp nyskapninger og kompetansebygging i Norge, mener Ditlef de Vibe, administrerende direktør i Kistefos Venture Capital.

Han har analysert momsforslaget og mener det ikke vil ramme Kistefos-gruppen fordi Sveaas er den eneste eieren.

- Momsen vil ikke ramme oss med mindre vi skulle bestemme oss for å etablere nye fond og hente inn kapital fra andre eiere, sier Ditlef de Vibe til digitoday.no.

Både de Vibe og Arthur Olafsen, gründer av antivirus-selskapet Norman, forteller at det er mange ventureselskaper som diskuterer å flytte til utlandet, men de vil ikke oppgi noen navn.

Olafsen eier sammen med flere andre investorer venture-selskapet Segmentor som har investert i en rekke Internett-selskaper.

- Jeg har hørt om forslaget, men vi har ikke fått analysert om det vil ramme oss. Dette kan bidra til utflytting fra Norge, mange i venturemiljøet diskuterer dette for tiden, hevder Olafsen overfor digitoday.no.

- Slike grep som dette bygger ikke akkurat tillit til det politiske miljøet. Er det noe investorene i Norge ikke trenger akkurat nå, så er det en ny belastning. Markedet er tungt nok som det er, føyer Olafsen til.

Også Aasmund Sløgedal, administrerende direktør i ventureselskapet Venturos Management forteller om utflytting:

- Jeg har snakket med flere, uten at jeg vil si hvem det gjelder, som vurderer å flytte, sier Sløgedal til digitoday.no.

Til toppen