Kjendisutvikler skal kurse Norge i .Net

Kjendisutvikler Mike Amundsen er på norgesbesøk med sin ".NET Developer Training Tour".

Kjendisutvikler Mike Amundsen er på norgesbesøk med sin ".NET Developer Training Tour".

.NET Developer Training Tour er gjennomført med stor oppslutning på en rekke steder i USA det siste halvåret. Torsdag 28. februar og fredag 1. mars kommer det intensive utviklerkurset til Europa for første gang, da til Rica Sjølyst i Oslo.

Regien for dette tilkommer Norvald Marstrand Heidel, tidligere kjent blant annet som piratjeger i Business Software Allianse, nå salgsdirektør i Ravenholm Computing AS.

Det intensive todagers kurset går ut på å veilede deltakerne gjennom byggingen av en intranettapplikasjon med utgangspunkt i tilgjengelige web-tjenester (i betydningen "web services") på Internett. Som det går fram av Ravenholms nettsted, lokkes kursdeltakerne ikke bare med lærdom og øvelse, men også med en rekke skriftlig og digitalt materiale som er inkludert i prisen (4000 kroner).

Kursleder Mike Amundsen er kjent foreleser, forfatter, utvikler og debattant. Hans eget nettsted er ikke helt oppdatert, men gir likevel masse bakgrunnsmateriale.

Til toppen