Kjennelse kan gjøre Linux lisenspliktig

Microsoft har seiret i en patentstrid, og kan teoretisk kreve lisens fra Linux-distributører.

Microsoft har seiret i en patentstrid, og kan teoretisk kreve lisens fra Linux-distributører.

Microsoft har tatt det siste og avgjørende stikket i striden rundt patentene på filsystemet FAT, som har versert siden juni 2004. En kjennelse kunngjort av USAs patentkontor tirsdag omgjør to tidligere kjennelser i Microsofts disfavør. Nå har Microsoft full juridisk dekning for å kreve lisens fra andre som bruker FAT, i praksis alt fra leverandører av USB-minnepinner og digitale kameraer, til Linux-distributører. Microsoft utviklet FAT i 1976, og systemet er blitt en de facto «åpen standard».

    Les også:

Microsoft drøyde til 1996 med å patentere FAT. Amerikansk lov krever at patenter må håndheves, og i desember 2003 sendte selskapet et lisenskrav til produsenter av utstyr som utveksler data med Windows-PC-er. Avgiften skulle være 0,25 dollar per enhet, begrenset oppad til 250 000 dollar per leverandør.

Microsofts seks FAT-patenter er blant de 283 USA-registrerte patenter som ifølge stiftelsen Open Source Risk Management potensielt krenkes av Linux. To av patentene ble utfordret av den ideelle stiftelsen Public Patent Foundation (PubPat) i april 2004. Behandlingen av utfordringen utløste to kjennelser i Microsofts disfavør, først i oktober 2004, så i oktober 2005. Etter den andre kjennelsen, var det likevel klart at det kun var en formalitet som hindret Microsoft fra å snu avgjørelsen og få fullt medhold. Denne floken er nå løst.

Microsoft sier seg svært fornøyd med avgjørelsen. Kommentaren sier ingenting om hvorvidt selskapet vil prøve å tvinge Linux-distributører til å betale lisens, selv om kjennelsen gir juridisk dekning for et slikt krav.

Til toppen