Kjennelse vil endre USAs patentpraksis

Kjennelsen gjør det enklere for teknologi-selskaper å forsvare seg mot søksmål fra patenttroll.

Kjennelse vil endre USAs patentpraksis
Bilde:

En kjennelse i en domstol spesialisert på anker i patentsaker, US Court of Appeals for the Federal Circuit, endrer et viktig kriterium som amerikanske domstoler legger til grunn når de behandler saker der innehaveren av et patent saksøker et selskap for påstått overtredelse av patentet.

Kriteriet avgjør hvordan domstolen skal vurdere hvorvidt et patent er overtrådt med forsett eller ikke.

Praksis er at forsettlig overtredelse gir grunnlag for å tredoble et eventuelt erstatningsbeløp. Kriteriet som har vært anvendt hittil går ut på å vurdere hvor grundig saksøkte har vært i å forsikre seg om at det han gjorde ikke overtrådte eksisterende patenter. Det nye kriteriet går ut på at forsett er avhengig av at saksøkte må «minst ha utvist objektiv hensynsløshet» i sin vurdering av mulig overtredelse.

Ifølge Wall Street Journal og det juridiske nettmagasinet Law.com, innebærer kjennelsen at listen for forsett settes langt høyere. Det innebærer at sannsynligheten for å bli kjent skyldig i forsettlig misbruk av andres patenter er kraftig redusert. Ekspertene mener risikoen er redusert så mye at langt færre vil la seg friste til å inngå forlik, selv om de er overbevist om egen uskyld. Det innebærer igjen at det blir langt vanskeligere for patentinnehavere å vinne fram med påstander om forsett, og at tallet på dårlig begrunnede patentsøksmål vil reduseres.

Patentjurist Edward Reines sier til Law.com at kjennelsen er «flott for Silicon Valley» og at kjennelsen er nok et tegn på hvordan USAs patentpraksis er i ferd med å endres.

Reines mener kjennelsen viser at patentdomstolene forsøker å imøtekomme kritikk fra blant annet medier, teknologiselskaper og USAs høyesterett mot den måten patentsaker har vært behandlet hittil.

    Les også:

Les mer om:
;