Kjente auksjonssteder i hardt vær

Både eBay og Yahoo! har fått sine internettauksjoner trukket inn i rettssalene. Mens eBay risikerer å måtte betale erstatning for falske samleobjekter tilbake til 1995, står Yahoo! foran den monumentale oppgaven å stenge noen av sine nettsider for franske brukere.

Både eBay og Yahoo! har fått sine internettauksjoner trukket inn i rettssalene. Mens eBay risikerer å måtte betale erstatning for falske samleobjekter tilbake til 1995, står Yahoo! foran den monumentale oppgaven å stenge noen av sine nettsider for franske brukere.

Internettauksjonsstedet eBay har nå fått en sak på nakken som reiser alvorlige spørsmål vedrørende selskapets fremtidige virksomhet.

Ifølge analysebyrået Zona Research åpnet en dommer i San Diego for at en rekke saksøkere kan fremme søksmål mot selskapet for medhjelping til salg av falske samleobjekter. I første rekke skal det være omsatt falske sportsartikler som signerte baseballkort, -hansker, -køller etc.

Det er spesielt ille for eBay at dommeren har åpnet for at alle som har kjøpt denne typen artikler siden virksomheten åpnet i 1995 og frem til rettssaken kommer opp skal tillates å delta i søksmålet med krav om erstatning.

Også Yahoo! har nå fått kjenne lovens lange arm gripe inn i selskapets virksomhet. I en fransk rettssal ble selskapet nylig dømt til å stenge salget av nazistiske samleobjekter på sine auksjonssider innen tre måneder.

Retten besluttet rett og slett at selskapet er forpliktet til å gjøre disse sidene utilgjengelige for franske brukere. Samtidig ble to anti-rasistiske grupperinger som hadde anlagt saken tilkjent en erstatning på 1.000 dollar hver.

Kjennelsen kom til tross for at tre internetteksperter oppnevnt av domstolen hevdet at totalt forbud ville være praktisk umulig. Den eneste måten å stenge folk ute er hvis de selv oppgir sin nasjonalitet.

Et av de sentrale spørsmålene som nå må besvares er hvem som er ansvarlig for de varene som selges gjennom slike internettauksjoner. I dag er det ingen som er ansvarlig for å skille ekte vare fra rene falsknerier.

I tillegg reiser disse sakene spørsmålet om hvem som er finansielt ansvarlig dersom noen føler seg lurt etter å ha kjøpt inn på denne måten. Internettsidene hevder selv at de i realiteten ikke har lovhjemmel til å overvåke og kontrollere sine kunder nøye nok til å unngå at slike gjenstander blir solgt.

Et grunnleggende spørsmål er også i hvilken grad det franske rettsvesenet kan diktere hva et amerikansk selskap som Yahoo kan eller ikke kan gjøre utenfor Frankrike.

Sakene skulle med andre ord kunne bidra til betydelig advokatmat i kanskje flere år fremover.

Til toppen