Kjerne-utviklere vil ikke bytte Linux-lisens

Et toppmøte for Linux-utviklere avviser å bytte Linux-kjernen til den nye lisensen GPLv3.

Kjerne-utviklere vil ikke bytte Linux-lisens

Linux Foundation, en stiftelse opprettet i begynnelsen av 2007 som en følge av at Open Source Development Labs og Free Standards Group slo seg sammen, organiserer i disse dager et toppmøte for Linux-verden: Linux Foundation Collaboration Summit.

Det er første gang et slikt toppmøte holdes. Det skal være rundt 150 deltakere. Linus Torvalds er ikke oppført som verken taler eller deltaker. Det er imidlertid flere kjente utviklere av Linux-kjernen og andre IT-kjendiser som Ed Costello fra Adobe, Darren Davis fra Novell, Daniel Frye fra IBM, Mike Milikovich fra Eclipse og Mark Shuttleworth fra Ubuntu. Det er også representanter for store Linux-miljøer som Bank of America. Møtet startet med noen åpne seanser onsdag, og fortsatte med lukkede forhandlinger i går og i dag.

Nyhetsbyrået Reuters framstiller toppmøtet som at «Linux-ledere planlegger motangrep mot Microsoft». Dette er trolig misvisende.

I en e-post til InfoWorld skriver markedsdirektør Amanda McPherson i Linux Foundation at det overhodet ikke dreier seg om «Linux versus Microsoft», med om en samling «av de lyseste hodene i Linux for å bedre plattformen til beste for alle brukerne».

Information Week referer åpningsinnlegget til stiftelsens daglige leder Jim Zemlin, og viser til at Microsoft ble bare nevnt indirekte:

– Konkurrenten spør seg nå: «Hva kan vi gjør for å bremse [Linux]?» De sprer frykt, usikkerhet og tvil. La oss samle oss om ting som kan fremme denne plattformen.

Tidligere uttalelser fra mange toneangivende deltakere gjenspeiler en oppfatning digi.no refererte i mai: Linux-folket mener de er godt rustet mot en eventuell patentkrig.

Noe av det som preget diskusjonene første dag, var striden mellom tilhengerne og motstanderne av GPLv3.

Dette er en revidert utgave av lisensen som i dag brukes blant annet av Linux-kjerne. Free Software Foundation (FSF) regner med å publisere den endelige versjonen av GPLv3 29. juni. Linus Torvalds har klart signalisert at han mener dagens utgave, GPLv2, fortsatt er bedre lisens for Linux-kjernen, og at han ikke ser noen spesiell grunn for å gå over til GPLv2.

Ifølge en rundspørring gjort av Linux Watch, deles denne skepsisen mot GPLv3 av de øvrige kjerne-utviklerne.

Greg Kroah-Hartman som arbeider fulltid på Linux-kjernen, med lønn fra Novell, mener GPLv3 er «dårlig».

Ted T’so som har arbeidet med Linux-kjernen siden 1991 og som i dag arbeider for IBM, er ikke så negativ: Han mener FSF har tatt mange gode råd til følge, men er likevel kommet fram til at det ikke er verdt bryet å bytte til GPLv3.

James Bottomley, Linux-kjerneutvikler som samtidig er teknologisjef i Steeleye er grovt sett enig med T’so. Han sier til Linux Watch at Linux-kjernen vil holde seg til GPLv2, mens verktøyene til FSF og andre komponenter vil gå over til GPLv3.

Kjerne-utviklerne tror mange Linux-komponenter kan få doble lisenser, altså distribueres under både GPLv2 og GPLv3 på samme måte som noen i dag er under både GPLv2 og BSD, men at det ikke kan komme på tale å dobbeltlisensiere kjernen.

    Les også: