Kjetil Buer inn i WM-datas ledelse

WM-data har ansett Kjetil Buer som ny Business Controller/økonomiansvarlig i Norge.

WM-data AS er et av Nordens største IT-konsulentselskap og har i Norge mer enn 300 medarbeidere.

- Med en ny Business Controller på plass, ønsker vi å fortsette fokuseringen på de tjenestene markedet etterspør. Samtidig er det viktig for et selskap som har ambisjoner om å doble omsetningen i løpet av de nærmeste årene å ta riktige beslutninger i forbindelse med kjøp og videreutvikling av tjenesteleveransene, er administrerende direktør Tor Malmos kommentar til ansettelsen av Kjetil Buer.

- Min jobb blir, i tillegg til å sikre gode rutiner i økonomiarbeidet, å sørge for tilretteleggelse av gode styringssystemer for lederne i selskapet. Jeg skal også være en aktiv medspiller ved beslutninger, forteller Buer som tidligere har lang fartstid fra norsk helsevesen, blant annet som økonomisjef ved ulike sykehus.

Til toppen