Kjip regjering motarbeider IT-kompetanse

Det er symptomatisk for et land uten politisk ledelse at regjeringen opprettholder erklæringer om livslang læring og økt IT-kompetanse til alle, mens hjemme-PC-ordninger begrenses til dem som bruker PC på jobb.

Det er symptomatisk for et land uten politisk ledelse at regjeringen opprettholder erklæringer om livslang læring og økt IT-kompetanse til alle, mens hjemme-PC-ordninger begrenses til dem som bruker PC på jobb.

Det er nok et eksempel på ufattelig avstand mellom store ord og praktiske utslag av vedtatte skatteordninger, eller mellom valgflesk og politisk praksis.

Norge og Sverige har det felles at myndighetene ønsker å bruke hjemme-PC-ordninger for å spre IT-kompetanse til brede lag av befolkningen. I begge land anerkjenner også myndighetene at PC-er og Internett innebærer en enestående anledning til nye ordninger innen voksenopplæring generelt, ikke bare for å lære seg data. Begge land har lang praksis i å justere sin skattepolitikk til å fremme bestemte politiske formål.

Forskjellen er den at i Sverige er det samsvar mellom formål og skatt. Oppretter bedriften en hjemme-PC-ordning, tilbyr myndighetene skattelette bare dersom tilbudet om hjemme-PC gjelder alle på arbeidsplassen. Hvis de lavest i rang, inntekt, kompetanse eller status utestenges under et eller annet påskudd, faller også skatteletten.

Ikke i Norge. Her i landet er det et krav om at de som ikke bruker PC i jobben - med andre de som står lavest i rang, inntekt, kompetanse og status - skal holdes utenfor. Hvis truckføreren eller slakteren tilbys hjemme-PC, blir det ingen skattelette.

Den norske ordningen er urettferdig, uhensiktsmessig og reaksjonær. Den fremmer det regjeringen hevder å motarbeide - uten en gang å bidra med økt skatt til felleskassa, som er den gjengse unnskyldningen for offentlig trangsyn. Bedriftene følger heller den implisitte oppfordringen: Gi kun til dem som har, og hold fast ved at dem som ikke har, heller ikke skal få.

Mange instanser har protestert mot ordningen. Skamløse politikere vender det døve øret til.

Og regjeringen fortsetter å pludre i vei, vel klar over at ingen nedover i departementene eller etatene tar den alvorlig nok til å la parolene stå som annet enn pynt.

Til toppen