Kjølig mottakelse av Olivettis bud

Eiere som representerte 0,005 prosent av aksjekapitalen i Telecom Italia sa fredag ja til oppkjøpsbudet fra Olivetti.

Eiere som representerte 0,005 prosent av aksjekapitalen i Telecom Italia sa fredag ja til oppkjøpsbudet fra Olivetti.

Olivetti forsøker nå å samle støtte til oppkjøp av Telecom Italia blant selskapets egne aksjonærer. Fredag var første dag tilbudet var gyldig, og eiere som representerte 0,004848 prosent av aksjekapitalen sa ja til Olivettis tilbud på 11,5 euro per aksje. Budet fordeler seg med 6,92 euro i kontanter, mens resten betales i obligasjoner og aksjer. Til sammenlikning er Deutsche Telekoms tilbud (i aksjer) på Telecom Italia-aksjene i det nye selskapet, svarende til vel 81 milliarder dollar etter dagens børsverdi.

Om 100 prosent av Telecom Italias aksjonærer velger Olivettis bud vil dette verdsette selskapet til 60,4 milliarder euro (64 milliarder dollar), noe som vil gjøre dette til Europas største telefusjon noen sinne. Olivetti har imidlertid sagt seg villig til å akseptere bare 35 prosent oppslutning fra aksjonærene så lenge tilbudet varer til og med 21. mai. Om minst 76 prosent av Telecom-aksjonærene ønsker Olivettis bud velkommen er Olivetti i henhold til italienske børslover forpliktet til å utøve sitt tilbud, det vil si å kjøpe aksjene selskapet har fått tilbudt.

Ikke uventet har Telecom Italia kritisert Olivettis oppkjøpsforsøk, og beskyldt Olivetti for å undervurdere verdien av teleselskapet med sitt bud.

De italienske myndighetene har heller ikke flagget hva de foretrekker. Regjeringen kontrollerer 3,4 prosent av aksjene i Telecom Italia, men besitter en enda viktigere "gylden aksje", som gir rett til å legge ned veto mot viktige saker for selskapet.

Toppsjef i Deutsche Telekom, Ron Sommer har i helgen også gjort det klart at om Olivetti skulle vinne fram med sitt bud, så vil Deutsche Telekom trekke sitt fusjonsforslag.

Til toppen