Kjøp elever på Internett!

Operasjon Dagsverk og QXL.no har i år gått sammen om å lage en egen auksjon for elever som ønsker å tilby seg for en jobb. Pengene går til kampen mot HIV og aids i det sørlige Afrika og Latin-Amerika.

Operasjon Dagsverk og QXL.no har i år gått sammen om å lage en egen auksjon for elever som ønsker å tilby seg for en jobb. Pengene går til kampen mot HIV og aids i det sørlige Afrika og Latin-Amerika.

Alle som ønsker å støtte Operasjon Dagsverk (OD)- og få utført forefallende arbeid samtidig - kan i år by på en dags arbeid via Internett. Fra i dag auksjonerer OD ut arbeidsvillig ungdom i hele landet. Dermed er det bare å gå rett inn og by på arbeidskraft.

Operasjon Dagsverk gjennomføres 26. Oktober, men allerede nå kan interesserte gå inn og by på ungdommelig arbeidskraft - og lyst! Så trenger hagen din stell eller bilen din vask? Kanskje er det på tide med en loftsrydding eller en skikkelig opprydning i arkivene på jobb - da er det bare å hive seg på nettet og by på arbeidsvillige elever fra ditt nærmiljø.

OD og nettauksjonen QXL.no har i år gått sammen om å lage en egen auksjon for elever som ønsker seg en jobb på OD-dagen den 26.oktober. Et dagsverk koster normalt 250 kroner for elever i videregående skole og 150 kroner for elever i ungdomsskolen, men OD tror at folk vil by mer enn det for å få et dagsverk.

- For QXL er dette et meget spennende prosjekt å være med på sier markedssjef i QXL, Jørgen Nilsson i en pressemelding.

Vegard Hole i OD tilføyer samtidig at dette kun er et supplement til den tradisjonelle organiseringen av OD-dagen.

Elevene får mulighet til å annonsere sine tjenester på nettet på egen hånd. I tillegg vil aksjonskomiteen ved den lokale skole organisere de elevene som ønsker å legges sine tjenester ut for auksjon, separat eller som en gruppe.

De som ønsker å by kan flere dager i forveien gå inn på nettauksjonen og legge inn sitt bud.

Tema for årets OD-aksjon er kampen mot HIV og aids i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. Aids truer generasjoner av unge mennesker. Sykdommen fører til at verdifull og nødvendig kunnskap går tapt. Dette er kunnskapstap som hindrer utvikling i landene som rammes.

Siden OD startet opp i 1964 har norske elever jobbet inn totalt 437.960.266 kroner til utdannings- prosjekter i utviklingsland, og i år gis altså arbeidsgivere og privatpersoner en ekstra mulighet til å støtte et viktig formål samtidig ved at de får billig arbeidskraft for en dag.

Til toppen